Höör ordnar konferens om familjerådslag

I november anordnas den nionde nordiska familjerådslagskonferensen. Höörs kommun står som arrangör tillsammans med Botkyrka. Planeringen pågår för fullt.

Antalet deltagare beräknas till över 250 personer. Många väntas komma från Norge, där metoden väl etablerad, med nationellt stöd och samordning. I Sverige är det mer upp till kommunerna själva.

– Jag hoppas att intresset för familjerådslag ska öka i Sverige. Det ska också bli spännande att få höra mer om ny forskning. Och så olika erfarenheter från golvet, hur man jobbar, säger Ewa Näslund, biträdande socialchef i Höör, som arbetat med metoden sedan mitten av 1990-talet.

Alla behöver vara med

Familjerådslag går ut på att samla ett nätverk av familj, släkt och vänner runt den person som har problem.
– Traditionellt har socialtjänsten bara arbetat med den som har problem, men för att det ska funka behöver alla runt omkring också vara med, förklarar Ewa Näslund.

Alla sammanhang

Metoden användes först i situationer med barn som far illa, men fungerar också väldigt bra vid vårdnadstvister. Numer används metoden i alla möjliga sammanhang. Det kan handla om missbruksproblem, eller fall med äldre personer, där familjen inte är överens om vad som är bäst för en äldre släkting.

Återskapade nätverk

Det finns också exempel där metoden hjälpt människor att återskapa ett personligt nätverk, till exempel en familj som under lång tid lagt enormt mycket energi på ett barn med funktionshinder och därför tappat kontakten med släkt och vänner.

Egen förmåga

Erfarenheten från Höör är att metoden stärker människors tilltro till sin egen förmåga. Individens eget ansvar blir också mer tydligt.
– Vi professionella går in i människors liv, sedan försöker vi gå ut igen. Även om vi blir kvar kan vi aldrig ersätta det privata nätverket med ett professionellt nätverk. Vi ska inte vara de viktigaste personerna i människors liv, säger Ewa Näslund, men är samtidigt noga med att betona att människor som behöver socialtjänstens stöd naturligtvis ska få det.

Från Nya Zeeland

Metoden familjerådslag kommer från Nya Zeeland. Den har hämtat inspiration från ursprungsbefolkningens sätt att hantera bekymmer. Till Sverige kom metoden 1995. I Höör har familjerådslag använts sedan 1998.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.