Höör växer

Nya siffror över antalet personer som bosatt sig i Höörs kommun visar att kommunen fortsätter att växa. Totalt ökade antalet medborgare i Höör med 117 personer under år 2020, vilket är en ökning med 41 personer jämfört med året innan.

Vid årsskiftet 2020/2021 bodde 16 830 personer i Höörs kommun.

  • 1 072 personer flyttade till kommunen under år 2020, medan 997 personer samtidigt flyttade ifrån kommunen.
  • Antalet nya små medborgare ökade också – totalt föddes 176 bebisar i kommunen. Det är fler än år 2019 då 150 barn i kommunen föddes.
  • Under 2020 avled 134 medborgare i kommunen. Det är något färre än år 2019 då 151 medborgare avled.
  • Sedan år 1998 har invånarantalet i Höörs kommun ökat varje år.

– Det är väldigt positivt att Höörs kommun fortsätter att växa. Det visar att vi är en attraktiv boendekommun, säger Peter Wollin, destinations- och näringslivschef. Eftersom vi också har flera spännande byggprojekt på gång tror vi att ännu fler kommer att vilja flytta till Höör inom en snar framtid!

Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande, är också positiv:

– Höör är den perfekta orten att bo på och vi är glada att det är fler som har upptäckt detta, säger Johan Svahnberg. Med fler invånare så får vi en bättre bas för att hantera kommande utmaningar vilket blir bättre för alla kommunmedborgare.

Naturen viktig för medborgare

Under hösten och vintern har Höörs kommun analyserat byggandet, bostadsbehoven och vad som är viktigt för den som väljer en ny bostad i Höör.

– Trycket på bostadsmarknaden i Höör har ökat de senaste åren, och vi planerar för flera nya områden, säger Karin Kallioniemi, strategisk planeringschef. Många inflyttare väljer Höör för naturens skull.

Nyligen genomförda enkätundersökningar ger en tydligare bild av vad boende i kommunen uppskattar. I en av enkäterna ställdes frågan om den främsta anledningen till val av bostad. De flesta respondenter svarade ”naturen” (24 procent). Därefter kom ”läget i Skåne” (18 procent) följt av ”närhet till släkt/familj/vänner” (13 procent).

När de svarande med egna ord beskrev vad de värdesätter i sin boendemiljö var ”naturen”, ”skogen” och ”gröna miljöer” samt ”närhet till naturen” de kvaliteter som de flesta valde att lyfta fram. Även lugn, tystnad och frihet var kvaliteter som många nämnde.

– Det är extra roligt att de som bor i det nya området Kvarnbäck är nöjda med sitt bostadsområde, säger Karin Kallioniemi. Det visar att vi har planerat rätt.

Bygger för framtiden

Höörs kommun växer alltså och därför byggs det också för fullt för framtida behov.

Kvarnbäck

I det nya bostadsområdet Kvarnbäck påbörjas nu den sista etappen av byggnationer – här är alla villatomter redan sålda. Området består av villor, parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus. Med knappt en kilometer till centrala Höör får Kvarnbäcks invånare promenadavstånd till service, skolor, sjukvård och tågstation.

Västra station

Alldeles intill stationen är ett annat nytt bostadsområde på väg att växa fram – Västra station. Här byggs bland annat trygghetsboendet Bangårdsterrassen som är skapat för medborgare över 65 år, med en planerad inflyttning till sommaren 2022. Men i området ska också lägenheter för alla växa fram; ett nytt fyravåningshus med 42 hyreslägenheter började byggas här i januari och de första hyresgästerna förväntas flytta in i början på nästa år.

Maglehill

Ett tredje helt nytt område är Maglehill. Här ska det inom kort byggas bostäder, ett särskilt boende för äldre, förskola, skola (förskoleklass till klass 6) och idrottshall. Maglehill ligger omkring en kilometer från Höörs station, vilket gör området mycket lämpligt för bostäder och kommunal service.

Sätofta

I augusti 2020 påbörjades också en nybyggnation av förskoleverksamhet i området Sätofta, med hela nio avdelningar, lokaler för musikundervisning, administrativa ytor samt matsal och storkök som ska betjäna hela skolområdet.

framtidsläge.se finns mer information om pågående byggnationsprojekt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.