Höörs kommun först i Skåne med digitalt samtalsstöd för äldre

Höörs kommun är först i Skåne med att använda digitalt samtalsstöd inom äldreomsorgen. Verktyget Digitala samtal, som börjar användas redan i mars nästa år, ska mäta välmående hos medborgare med hemtjänstinsatser i Höörs kommun. Det är det första digitala hjälpmedlet som går in på de mjuka delarna, hur man mår och hur man genomför samtalet.

Verktyget utgör ett stöd för hemtjänstpersonal att föra meningsfulla samtal med medborgare som de arbetar med. Det kan användas för att följa hur medborgaren mår över tid, skapa en nätverkskarta över vilka personer som hen har i sin närhet och vad hen tycker om att göra. Det ska helt enkelt öka meningsfullheten för våra äldre och hjälpa oss att förstå var vi behöver sätta in extra resurser, säger Stina Hasselblad, systemförvaltare på Höörs kommun.

Stina Hasselblad, systemförvaltare på Höörs kommun.
Stina Hasselblad, systemförvaltare på Höörs kommun.

Verktyget Digitala samtal används redan i Höörs kommun på Individ- och familjeomsorgen (IFO) där det stöttat arbetet med barn och unga.

Det var en självklarhet att Höörs kommun skulle införa samma verktyg inom äldreomsorgen eftersom vi har bra erfarenheten av verktyget för samtal med barn och unga, säger Gunilla Kajrup Aspeborg, enhetschef för insatser och förebyggande arbete på Höörs kommun.

Gunilla berättar vidare:

Förutom att verktyget hjälper personalen att resonera och gemensamt gå igenom resultaten på skattningarna, så ser vi också vinster i att vi kan följa över tid hur medborgaren mår samt hens framsteg mot bättre mående.

Tjänsten Digitala samtal är ett praktiskt verktyg som personal inom hemtjänsten ska använda för att möjliggöra arbete med ”Känsla av sammanhang” (KASAM) hos medborgare med hemtjänstinsatser. Personalen har färdiga frågor som används vid samtal med medborgare.

Satsning på digitalisering inom sociala sektorn

Höörs kommun ligger i framkant vad gäller digitalisering inom social sektor. Vi blir färre som ska ta hand om fler i framtiden. Att arbeta digitalt inom äldreomsorgen ska ge förutsättningen för vår personal att ta hand om de äldre på bästa sätt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.