Höörs kommun och PEAB i förlikning om Sätofta Hed

Efter en flerårig tvist med PEAB gällande ett entreprenadarbete i Sätofta Hed i Höörs kommun har Höörs kommun och PEAB nu kommit överens om en förlikning.

Orsaken till tvisten är en upphandling som Mittskåne Vatten (som ansvarar för VA-verksamheten i Höör) gjorde för VA-utbyggnaden i Sätofta Hed. Förlikningen innebär att Höörs kommun genom Mittskåne Vatten ska betala 17,5 miljoner till PEAB (en nedskrivning med 20 procent jämfört med det ursprungliga kravet).

– Vi är mycket ledsna över detta. Men vi garanterar att detta inte kommer att påverka VA-taxan, säger Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef i Höörs kommun.

Bakgrund

2016 vann PEAB en upphandling gällande VA-utbyggnaden i Sätofta Hed. I förfrågningsunderlaget, och sedan även i det underskrivna avtalet, förekom ett fel vilket PEAB valde att inte ifrågasätta utan arbeta efter. Det innebar att alla stenar som var större än 20 centimeter i diameter (istället för 60 centimeter) sorterades ut och fakturerades Mittskåne Vatten.

Mittskåne Vatten är ansvarig för den felaktiga texten i sina handlingar.

PEAB använde inte sin erfarenhet och kunskap om branschens praxis utan valde istället att bokstavligt tolka den skrivna texten och samla in en stor mängd mindre stenar, stenar som annars hanteras som schaktmassor.

När Mittskåne Vatten blev omedelbart varse detta (i första fakturan från PEAB) kontaktade de omgående PEAB och påtalade det orimliga i detta. Men utan resultat. PEAB fortsatte sortera ut och fakturera.

Mittskåne Vatten bestred dessa fakturor vilket resulterade i en stämningsansökan från PEAB:s sida. Det är denna som nu avslutats med en förlikning.

För mer information, kontakta:
Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef Höörs kommun
0413 – 284 80 eller rolf.carlsson@hoor.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.