Höörs kommun och polisen bjuder in medborgare till trygghetsvandring

Höörs kommun och polisen välkomnar medborgare på en gemensam trygghetsvandring i centrala Höör måndagen den 29 november klockan 17.30-20.00. Syftet med vandringen är att tillsammans gå och inventera centrala Höör ur trygghetssynpunkt.

Genom att tillsammans titta på hur det ser ut i området kan kommunen och polisen arbeta vidare för att göra Höörs kommun säkrare, trevligare och tryggare, säger Petra Geistrand, beredskapssamordnare i Höörs kommun.

Grundtanken är att de som bor och verkar i centrala Höör har störst kännedom om området och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara.

Gemensam inventering

Under den gemensamma trygghetsvandringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. En del av trygghetsvandringen går ut på att ta fram förslag på större och mindre åtgärder för att göra centrala Höör tryggare för alla.

Alla är välkomna att delta

Alla som bor, vistas eller verkar i Höörs kommun är välkomna att delta på trygghetsvandringen. Ingen föranmälan krävs.

Vandringen

Vi samlas på Nya Torg i Höör, den 29 november klockan 17.30 för att trygghetsvandra tillsammans. Vi kommer att inrikta oss på Nya torg, Tjurasjö, stationsområdet och Lilla torg. Vandringen avslutas på Nya torg senast klockan 20.00.

Vandringen kommer att anpassas enligt gällande rekommendationer avseende covid-19.

Att tänka på under vandringen

Under vandringen tittar vi på både positiva och negativa saker. Exempel på saker som kan lyftas är:

  • Hur ser träd, buskar och annan grönska ut i området? Behövs det rensning och gallring för bättre sikt?
  • Kan området skapa problem för personer med olika funktionsnedsättningar (syn-, hörsel-, rörelse-, allergi- och orienteringsproblem)?
  • Finns det tillräckligt med – eller för många – parkbänkar och papperskorgar? Hur ser de ut?
  • Är belysningen på rätt plats och är den funktionell? Behövs det kompletteringar?
  • Är utformningen av gång-, cykel-, bilvägar samt parkeringar funktionell?
  • Vad är möjligt att förbättra på kort och på lång sikt?

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.