Hundra skånska bolag deltar i tillväxtprojekt

Av de hundra företagen har tre sin verksamhet i Höör. Projektet är inriktat på utveckling och innovation och ska få företagen i östra Skåne att växa.

Det tillväxt- och innovationsdrivande projektet Tillväxt i Östra Skåne (TÖS) rullar igång. Bakgrunden till satsningen finns i företagens önskan att stärka sin tillväxt och innovationskraft. Nu har över 100 bolag tagit chansen att delta.
Se hela listan

Många olika branscher

Företagen representerar många branscher. I projektet finns bland annat företag inom energi, mat, industri, hälsa, service och it, som arbetar tillsammans för att skapa tillväxt i Östra Skåne.

– Vår ambition är att arbeta i gränslandet mellan olika branscher och bolag för att på så vis vara med och skapa möjligheter; nya erbjudanden, nya innovationer, produkter och tjänster för nya marknader, säger Charlotte Lorentz Hjort på Krinova, som driver projektet tillsammans med Ystad kommun.

Tre företag från Höör

De Höörsföretag som deltar är Västernäs handelsträdgård, Relek och REIPAL. Relek är ett företag specialiserat på att utveckla utrustning för uppvärmning, medan REIPAL är en mekanisk verkstad som utvecklar och tillverkar olika specialmaskiner och redskap, bland annat sorteringsmaskiner och verktyg för räddningstjänst.

– Det är tre mycket spännande företag som är med i projektet. Alla har en ambition att växa och jag ser detta projekt som en möjlighet för dem att utveckla sina affärsidéer samt finna nya vägar för sin tillväxt. Jag hoppas att det leder till ännu starkare företag och fler anställda, säger Peter Wollin, Näringslivschef på Höörs kommun och även ledamot i styrgruppen för TÖS.

Heldagar om innovation

I TÖS genomförs en rad aktiviteter som är anpassade efter bolagen medarbetarnas behov. Som ett komplement till dessa aktiviteter arrangeras sex spännande heldagar med innovation i fokus. Vid dessa tillfällen träffas samtliga företag i projektet för att samarbeta med varandra, knyta kontakter samt lära med utgångspunkt i ett specifikt tema.

Vad är TÖS?

Projektet TÖS – Tillväxt i Östra Skåne – erbjuder innovations- och tillväxtstöd för små och medelstora företag. Till Östra Skåne räknar vi kommunerna: Bromölla, Hässleholm, Höör, Sjöbo, Kristianstad, Osby, Östra Göinge, Skurup, Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Hörby.

Projektet vill bygga broar, utveckla kompetens och knyta kontakter som leder till ett gynnsamt klimat för utveckling och tillväxt. Fokus i projektet är Östra Skånes tillväxtpotential och långsiktiga utveckling. Projektet utgår från de etablerade små och medelstora företagens behov och utmaningar för att hjälpa dem växa.

Företagen som deltar i TÖS får hjälp och inspiration att arbeta aktivt med innovations- och tillväxtarbete i samverkan med etablerade aktörer och konsulter. De företag som ingår i projektet får tillgång till skräddarsytt utvecklingsstöd, innovationsstöd, kompetensutveckling samt seminarier och digitala utbildningar.

TÖS pågår mellan 2017 och 2020. Projektet ägs av Kristianstad kommun och drivs av Krinova Incubator & Science Park, Skåne Nordost och Ystads kommun i samarbete med de 12 kommunerna i Östra Skåne. TÖS finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden, Region Skåne samt Sparbanksstiftelserna 1826 och Färs & Frosta, ägare till Sparbanken Skåne.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.