Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Information om skyddsrum i Höörs kommun

Höörs kommun har fått frågor från våra medborgare om skyddsrum. Därför har vi samlat information och länkar  om skyddsrum för dig som vill veta mer.

Vad är ett skyddsrum?

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från till exempel giftiga gaser. Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige. De har plats för 7 miljoner personer och ska användas av civilbefolkningen i händelse av krig.

Varför räcker inte skyddsrummen till alla medborgare?

Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Vem är ansvarig för skyddsrummen i Sverige?

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har övergripande ansvar för landets skyddsrum gällande planering, nyproduktion, tillsyn och avveckling. Det utreds ifall det ska byggas fler skyddsrum eller om de ska kompletteras med andra former av skydd. Det är MSB som bedömer behovet av nya skyddsrum.

Det är fastighetsägaren som har underhållsansvaret till skyddsrummet. MSB har samlat information för dig som äger en fastighet som är ett skyddsrum. Du kan läsa mer information om skyddsrum för fastighetsägare på MSBs hemsida.

Var i Sverige finns skyddsrum?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt en digital karta där det finns mer information om de skyddsrum som finns i Sverige. Du kan se alla aktiva skyddsrum i Sverige på den digitala kartan. Du kan söka på din ort och hitta vart närmsta skyddsrum finns för dig. Om du klickar på skyddsrummet kan du få mer information om exakt adress samt antal personer som kan vistas i skyddsrummet samtidigt.

I en radie om 5 km från Höörs centrum finns idag 56 aktiva skyddsrum.

Vart kan jag få ytterligare information om skyddsrum?

På MSBs hemsida kan du läsa mer information om skyddsrum som vänder sig till dig som är medborgare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.