Inställd skolskjuts i Höörs kommun den 1-2 december!

SMHI har utfärdat orange varning - vind i kombination med snöfall, vilket kan orsaka begränsad framkomlighet på vägar och ge upphov till stora störningar i trafiken. På grund av detta ställs all skolskjuts in i Höörs kommun den 1-2 december.

Skolorna är inte stängda, men vårdnadshavare som själv skjutsar barn ansvarar också för hämtning. Tänk på att frånvaroanmäla elev som inte kommer till skolan på grund av utebliven skolskjuts.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.