Inställda bussturer på grund av coronaviruset

För att klara bemanningen kommer tidtabellerna för busslinjerna 440, 444 och 448 att justeras med ett antal indragna turer.

Ändringarna kommer att gälla från och med 13 april till och med 31 juli 2020.

Slutdatumet för den justerade tidtabellen är preliminärt och kan komma att ändras till ett annat datum beroende på hur situationen utvecklar sig.
Sammanlagt handlar det i dagsläget om fyra inställda dubbelturer på linje 440, två dubbelturer på linje 444 och två enkelturer på linje 448.

Mer information om vilka turer som ställs in finns i pdf-dokumentet Inställda bussturer 13 april – 31 juli 2020.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.