Invånarna i Höör bland de tryggaste i Skåne

Polisen och kommunernas årliga trygghetsmätning har nu sammanställts. Mätningen visar att tryggheten hos de boende i Höör har ökat ytterligare – kommunen upplevs nu som en av de tryggaste i Skåne. 79 procent av de som svarat på enkäten har inte utsatts för brott alls och den konkreta känslan av otrygghet hos medborgarna i kommunen är mycket låg.

För att skatta sin upplevda trygghet använder de som svarat på enkäten en skala som löper mellan siffran 0 till 6, där siffran 0 indikerar ett ”närmast obefintligt problem” och siffran 6 ett ”alarmerande påtagligt problem”. Totalindex för trygghetsmätningen i Höörs kommun år 2020 är 1,47. Det är en mycket låg problemnivå jämfört med andra kommuner.

– Vi är väldigt glada för att Höörs kommun upplevs som en av de tryggaste i Skåne att bo och verka i, säger Camilla Lindhe, kommundirektör. Givetvis slår vi oss inte till ro i och med detta. Bra kan alltid bli bättre och vi fortsätter arbeta i den riktningen.

Det är andra året i rad som de boende i Höör svarar att de upplever en ökad trygghet i kommunen. Totalindex för trygghetsmätningen var 2,06 år 2018 och 1,81 år 2019.

Fortkörning, buskörning och nedskräpning fortsatta utmaningar

Resultatet av 2020 års trygghetsmätning är en viktig grund för planeringen och det operativa arbete som polisen och Höörs kommun kommer arbeta med under året.

Trygghetsmätningen visar att medborgarna upplever problem i kommunen med bilar som kör för fort och buskörning med moped eller motorcykel. Bilar som kör för fort upplevs som ett ganska stort problem såväl i centrum som på landsbygden, men mer i den norra delen av kommunen än i den södra. Buskörning med moped eller motorcykel upplevs mest som ett problem av de som bor i centrum.

Polis, kommun och räddningstjänst har inventerat vägar och korsningar där många olyckor sker för att kunna sätta in trafikkontroller på rätt platser. Under året har också en mängd trafikkontroller skett i Höör. Polisens trafikövervakning kommer att fortsätta 2021, och polisen och Höörs kommun kommer att samarbeta kring trafikproblemen.

Även nedskräpning i utomhusmiljön upplevs som ett problem. Höörs kommun kommer att arbeta vidare med att åtgärda detta under 2021.

Oro för inbrott – men låg utsatthet för stöld

60 procent av de som svarat på trygghetsmätningen oroar sig för inbrott i sitt hem och 55 procent oroar sig för inbrott i förråd. Samtidigt har de svarande uppgett att utsattheten för stöld är mycket låg. I den norra delen av kommunen har 2 procent av de svarande råkat ut för stöld det senaste året.

Polisens vädjan – anmäl brott om du råkar ut för något

Polisen vädjar till dig som är medborgare i Höör att anmäla brott om du råkar ut för något. Benägenheten att anmäla brott har nämligen minskat med cirka 20 procent. En anmälan ger polisen både en bild av vilka problem som finns i kommunen och förutsättningar att erbjuda hjälp!

Hela resultatet av trygghetsmätningen 2020 (pdf)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.