Invigning av ny förskola i Norra Rörum

Igår invigdes den nya förskolan i Norra Rörum. Här kan små och stora barn skapa konst i ateljén, äta mat tillagad i förskolans egna kök och leka bland blommor och bärbuskar på den stora gården. Byggnaden rymmer två avdelningar för barn i förskoleåldern och en pedagogisk omsorg för skolbarn från förskoleklass till årskurs sex. Förskolan har skapats tack vare ett nära samarbete och är därför unik i sitt slag.

En bild på förskolan från framsidan.
Norra Rörums förskola.

På grund av coronaviruset (covid-19) var invigningen av förskolan inte öppen för allmänheten, utan invigdes i en mindre skala av förskolans rektorer, politiker och representanter från Höörs Fastighets AB (HFAB).

Två personer som klipper ett band för att inviga förskolan. Bakom dem syns flera andra personer.
Invigning av förskolan. På bilden, från vänster: Jeanette Norrman, VD HFAB; Camilla Källström, styrelseordförande HFAB; Pia Strandell, rektor; Alexander Nyhrup, måltidschef; Jörgen Ekman, ordförande i barn- och utbildningsnämnden; Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande; Johan Andersson, projektledare HFAB.

– Den nya förskolan med pedagogisk omsorg är ett stort lyft för Norra Rörum och i synnerhet för barnen i byn med omnejd, säger Jörgen Ekman, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Här har man på ett mycket klokt sätt anpassat lokalerna till verksamheten, istället för tvärtom.

Efterlängtad förskola

Norra Rörums förskola ligger i ett naturskönt område i Norra Rörum, med skog, bäckar och hästhagar in på knuten. Bygget av den nya förskolan, som är omkring 700 kvadratmeter stor, påbörjades våren 2019. Allt har gått enligt tidsplanen. Verksamheten rymmer två förskoleavdelningar med omkring 25 barn och en avdelning med pedagogisk omsorg för nära 40 skolbarn i åldrarna sex till 13 år. Byggnaden är uppförd av Höörs Fastighets AB (HFAB) på uppdrag av Höörs kommun och den totala kostnaden för nyproduktionen av förskolan är cirka 17 miljoner kronor. Förskolan är efterlängtad i Norra Rörum.

– Inom alliansen jobbar vi för att man ska kunna bo och verka i hela kommunen, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande i Höör. Förskolan i Norra Rörum är först ut och det kommer ytterligare satsningar på nya förskolelokaler runt om i kommunen.

Samarbete bakom förskolans framväxt

Planerna på förskolan har utvecklats under flera år i ett nära samarbete mellan politiker, föräldraföreningen i Norra Rörum, berörda rektorer, HFAB, arkitekter, personal och barnen. De involverade rektorerna menar att det är omöjligt att planera sådana här förskolor själv, det kräver ett nära samarbete med många personer. Och i det samarbetet finns en styrka.

En bild på tre kvinnor med färgglada band runt halsen.
Pia Strandell, rektor; Victoria Berntsson, rektor och Gunilla Torell, biträdande rektor.

Victoria Berntsson var tidigare rektor på förskolan och är en av de personer som varit mycket involverad i projektet.

– Rektorerna har åkt på studiebesök under åren, pratat med personal och lyssnat in föräldrar och barn, berättar Victoria Berntsson. Förhoppningsvis blir detta barnens recept på världens bästa förskola med en touch av Norra Rörum. Det är en unik förskola kombinerad med skolbarnsomsorg.

Kreativa inslag i utformningen

Verksamheten bygger på tillgänglighet för barnen. Verktyg och material ska vara framdukat i miljön för att barnen genast ska kunna sätta igång att utforska och upptäcka. Och den nya förskolan i Norra Rörum har en väl genomtänkt ute- och innemiljö.

En bild på en konstateljé med material som pennor och ett förstoringsglas framlagda på borden.
Ateljén för kreativt skapande.

I den kreativa ateljén får små och stora konstnärer möjlighet att utforska olika material och tekniker som färg och lera och studera material från naturen i mikroskop. Pardörrarna går att öppna upp mot gården så att inomhus- och utomhusmiljön flyter ihop.

En bild på flera bord och stolar och en av en utegård som syns genom fönstret.
Torget där barnen också äter sina måltider.

Det rymliga ”Torget” är en ljus samlingsplats där barnen även äter sina måltider. Byggnaden har också flera genomtänkta speciallösningar för barn, så som fönsterbänkar med extra djup där barn kan sitta ensamma eller tillsammans.

Eget kök för ökad kvalitet på måltiderna

Inne i förskolans kök lagas god, hållbar och näringsrik mat. Höörs kommun satsar på tillagningskök även på små förskolor och skolor för en ökad måltidskvalitet – mat ska ge glädje och bidra till god hälsa hos våra barn.

En bild på förskolans kök.
Köket där måltiderna tillagas.

– Barnen känner doften från köket när kocken kommer ut med varm mat, säger förskoleläraren Mirsada Tahiri, och berättar att det blir intressanta samtal om vad kocken gör i köket där hon lagar maten.

I de stora lokalerna finns också möjlighet för barnen att finna vila när de behöver:

– Där kan barnen dra sig undan, sitta i fönstret och läsa, säger Pia Strandell, förskolans rektor. Det hade vi ingen möjlighet till på den tidigare förskolan.

Föräldraföreningen i Norra Rörum med i processen

Norra Rörums föräldraförening har varit med i processen kring den nya förskolan sedan 2015 då ett politiskt förslag lades om att lägga ner fritidshemsverksamheten. Samtidigt har barnskaran i Norra Rörum växt, vilket gjort att den dåvarande förskolan blev trångbodd. Föräldraföreningen har därför samtidigt haft önskemål om att förskolan ska få större lokaler. Jessica Landgren från Norra Rörums föräldraförening berättar att föreningen fick gehör för sina önskemål hos barn- och utbildningsnämnden.

– Barn- och utbildningsnämnden hörsammade våra tankar, genomförde besök på förskolan och förde sina diskussioner vilket slutligen resulterade i en nybyggnation, säger Jessica Landgren.

– För oss som bor i byn har förskolan och pedagogisk omsorg blivit en samlingspunkt, berättar Jessica Landgren. Hon fortsätter:

– Där kan byns barn lära känna varandra, i stället för att vara utspridda på olika enheter och inte känna igen varandra då de möter varandra i byn. I många familjer är det mor- och farföräldrar som hämtar barnen för att de ska få kortare skoldagar och det hade inte kunna ske om barnen gått i Höör.

Glada barn med plats att leka

När barnen själva fick önska var det många som önskade sig en förskola som ett lekland, berättar Victoria Berntsson. Många nämnde också naturen.

En bild på utemiljön med en lekplats.
En del av barnens utemiljö.

På förskolans nya gård finns mycket plats för rörelse, lärande och lek för barn i olika åldrar. Gården bjuder också på utvalda bärbuskar och blommor som lockar till nya smak- och doftupplevelser.

En bild på utemiljön med gungor och en rutschkana.
Utemiljö med gungor.

Så vad tycker då de viktigaste personerna, barnen själva, om sin nya förskola?

– Alla barn är glada! säger ett barn på förskolan.

– Här finns mer plats att vara på och leka, berättar ett annat barn och fortsätter:

– Den nya förskolan är jättestor.

Även Jessica Landgren är positiv till de rymliga lokalerna:

– Pedagogisk omsorg har fått mer yta att röra sig på och framför allt har båda grupperna fått fina lokaler och en mycket fin utemiljö jämfört med tidigare, säger hon. Vi får nypa oss i armen varje gång vi går in. Vi har fått ett kök vilket innebär att maten lagas på plats och därmed får förhoppningsvis barnen lite godare mat och pedagogerna behöver inte lägga tid på att duka och diska. De kan i stället lägga sin tid på våra barn och det är guld värt! avslutar Jessica Landgren.

Fotnot: För att minska risken för spridning av coronaviruset (covid-19) begränsades dagens invigning av förskolan. Men barnen och personalen kommer att fira de nya lokalerna med en heldagsfest. De kommer också att ha en ceremoni där de klipper band och håller tal. Till den ceremonin kommer föräldraföreningen att bli inbjuden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.