Kommundirektörens information med anledning av projektanställningar av sommarvärdar

Med anledning av den senaste tidens artiklar i pressen vill jag klargöra vissa fakta.

Alla är eniga om att projekt Sommarvärdar är en mycket viktig satsning. Värdarna har haft stor framgång och på tre veckor lyckats skapa stort engagemang och förtroende bland Höörs sommarlediga ungdomar. I sak var både projektet och deltagarna helt rätt val. Det vittnar inte minst resultaten om.

I samband med dessa anställningar har det inte begåtts några formella fel. Det man kan debattera – gärna i sansad ton – är om vi skulle ha avblåst projektet på grund av tidsbristen.

Utifrån cirka 160 negativa reaktioner på lokala Facebook skulle vi ha löst det på något annat sätt eller avblåst allt. Utifrån behovet och resultatet var det rätt att låta projektet dra i gång. Cirka 150 följare av #sommarihoor på Instagram och stor uppslutning när sommarvärdarna anordnar aktiviteter är ett gott resultat.

Det fanns ingen juridisk skyldighet att utlysa dessa tjänster. Inte heller fanns det någon ursprunglig intention att göra det. Många kommuner utlyser endast tjänster som varar längre än sex månader. Dessa projekttjänster varade i fyra veckor.

Ingen av de berörda cheferna har anställt sina egna anhöriga, inte heller lönesatt någon av dem. Arbetsledning och handledning har legat hos enhetschefen för individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsstrateg.

Inför sommaren fanns det ett högt tryck på att ordna med utökat kommunalt engagemang, covid-bevakning i kombination med annan turistinformation och engagerande ungdomsaktiviteter i kombination med trygghetsbevakning. Lokala brottsförebyggande rådet var bekymrade och angelägna om att åtgärder skulle sättas in. Kommunledningen var orolig för att en stor turisttillströmning skulle påverka covid-19 utvecklingen och ville agera proaktivt som många andra kommuner runt om oss i Skåne redan hade gjort.

Frågan om att kunna bemanna sommarvärdsjobben med studenter från fritidsledarlinjen skickades till Eslövs Folkhögskola. Dessvärre svarade man där att studenterna hade gått på sommarlov. När man inte fick napp i Eslöv lade man i princip ner alla planer på att lyckas dra i gång projektet Sommarvärdar. Men kommunen hade turen att bli kontaktade av en ung man (NH) som arbetat mycket framgångsrikt i Helsingborg med att rehabilitera kriminella ungdomar till ett lagligt liv och till egenförsörjning. Han håller även föreläsningar och är en mycket energisk kille som får enormt bra gensvar av ungdomarna. Han intervjuades fredagen den 26/6 och fick goda referenser.

Sommarvärdsprojektet som därefter snabbt formades har sin bas i NH:s erfarenheter och kunskaper i hur man etablerat kontakt med ungdomar blandat med vanlig turistservice som medborgarcenter har bidragit med i form av kartor och kunskaper, inklusive covid-information på flera språk. Medarbetare från individ- och familjeomsorgen och medarbetare från Kulturgården har varit mycket hjälpsamma i projektet.

Kommunen stod alltså där med en fantastisk möjlighet att göra något bra för sommarlovslediga ungdomar, för turisterna och samtidigt motverka spridningen av covid, men saknade resterande fem sommarvärdar som behövdes för att få till ett projekt.

Projektet skulle starta den 1 juli 2020. NH hade andra projekt inbokade från och med augusti och man ville åtnjuta hans kunskaper så länge som möjligt. Projektgruppen hade endast två arbetsdagar på sig att tänka ut en lösning (29-30 juni).

På denna korta tid gick det inte att genomföra några rekryteringar i vanlig bemärkelse, där det också skulle säkerställas att tidigare personliga kopplingar till Höörungdomar inte fanns eftersom bedömningen var att om man ska kunna agera i rollen på ett bra och trovärdigt sätt bör man inte vara personlig vän med ungdomarna sedan tidigare. Man hade tappat större delen av juli månad med ett sådant rekryteringsförfarande. Det var dessutom semestertider och inga rekryterare eller chefer var i tjänst som kunde ta sig an en sådan omfattande arbetsuppgift.

Det var bland annat därför jobben från början var tänkta att utföras av studenter från Eslövs Folkhögskola.

Man valde då – rätt eller fel – att projektanställa fem unga vuxna som har viss erfarenhet av att arbeta avlönat eller ideellt med ungdomar och/eller information och kommunikation. Fyra av dessa är anhöriga till tre av oss som arbetar i kommunen. Projektgruppen var mycket tacksamma att det gick att starta projektet. Man behövde agera snabbt och i alla inblandades iver att lösa problem och skapa något bra missade man att anställningarna kunde misskrediteras, eftersom att de som projektanställdes var anhöriga till chefer i kommunen.

I efterhand kan man konstatera att Höörungdomarnas glädje över våra sommarvärdar nog inte var värt alla rubriker och det hat som kastas i vissa sociala medier på vår organisation och på dem vars anhöriga anställdes.

Jag vill framföra ett tack till dem som har försökt skapa saklighet, sans och god ton i debatten i den lokala facebook-gruppen. En saklig debatt ska naturligtvis alla offentliganställda tåla. Hat för hatandets skull är något annat.

Ett varmt tack även till alla er som har visat stöd och omtanke om sommarvärdarna och övriga involverade medarbetare.

Min övertygelse är att i en innovativ och lösningsinriktad organisation får inte rädsla och handlingsförlamning råda. Vissa misstag måste vara tillåtna och ska hanteras väl av alla ledare i alla led även om ett beslut eller en situation skapar uppståndelse eller debatt. Det handlar inte om att inte ta ansvar för sina handlingar, eller om att inte klara av att bli granskad, utan snarare om att dra lärdom och rätta till om något har blivit mindre bra.

Jag vill därför uppmana alla medarbetare att fortsätta våga vara kreativa och innovativa – testa nya lösningar! I Höör tror vi på tillitsstyrning inom givna ramar. Givetvis ska vi följa lagar, regler och rutiner och värna om skattemedel samtidigt – det gör vi med automatik varje dag. Men i det handlingsutrymme som trots allt finns för offentligt anställda att utföra sina arbetsuppgifter behöver vi vara bekväma med att tänka nytt.

När det uppstår behov av att upprätta nya rutiner ska vi naturligtvis göra det. Saker kan alltid förbättras och processer kan alltid säkras. Nya regler och förhållningssätt kan behöva skapas efterhand.
Alla involverade i projekt Sommarvärdar ville lösa en angelägen uppgift. I den situation kommunen befann sig i med tanke på hur hela våren hade varit med covid-hantering och skadegörelse invid skolor och tipitält mm ville man värna om kommunmedborgarna och blev där och då mycket entusiastiska över att lösa bemanningsproblemet med betrodda engagerade ungdomar som ville hjälpa till.

Vi beklagar att valet av utförare har skapat upprördhet hos en del kommuninvånare. Som kommunförvaltningens företrädare hoppas och tror jag dock att det goda resultatet av sommarvärdsprojektet överväger och att udda får lov att vara jämnt när vi summerar sommaren 2020.

Som alla vet finns det ett stort antal släktförhållanden inom vår kommun, som det ofta gör i kommuner. Vi är en stor arbetsgivare. Vi kommer nu att starta en kartläggning av släktförhållanden inom organisationen. Ur ett arbetsgivarperspektiv skulle släktskap i teorin och i vissa fall i praktiken kunna utgöra en risk för organisationen. Alla chefer kommer därför inom kort att få redogöra för vilka anhöriga man har inom kommunorganisationen, både inom och utom den sektor man arbetar i. Framöver formaliserar vi rutiner kring släktskap. Frågan ska ställas och bedömas i varje rekrytering. På så sätt säkerställer vi att vi inte missar viktig information och att både politik och förvaltning har god uppsikt över detta. Vi säkerställer på så vis även att inga anställningar kan misskrediteras eller misstänkliggöras enbart på grund av ett släktskap med någon annan redan anställd i kommunen, chef eller ej.

Summering;
Höörs kommun tog ett rejält utvecklingskliv inom ett viktigt och angeläget preventivt ungdomsarbete med hjälp av sommarvärdsprojektet. NH och fem andra sommarvärdar har gjort sitt allra bästa för att engagera sommarlovslediga ungdomar och turister. Aktiviteterna har varit mycket uppskattade. Medlemmarna i team Sommarvärdar har format projektet efterhand tillsammans med ungdomarna i Höör, medarbetare från individ- och familjeomsorgen och Kulturgården.

Sommarvärdarna vittnar om hur engagerade sommarlovslediga ungdomar ansluter och vill prata, spela fotboll, basket och handboll samt tävla inom andra områden. Vi har överlag väldigt fina och bra ungdomar i Höör!

Det är trots allt viktigt att det tydligt framgår att syftet var gott och för kommunmedborgarnas bästa, att inga formella fel har begåtts och att resultatet av projektet är klart över förväntan. En rapport och utvärdering av projektet ska göras. Nästa sommar kommer vi att vara mera förberedda och etablera samarbete med Eslöv eller någon annan utbildningsanordnare i samverkan med Kulturgården.

Önskar er alla en fortsatt bra sommar!

Med vänlig hälsning

Camilla Lindhe
Kommundirektör

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.