Kommunen agerar för att minska skadegörelse

Det har varit oroligt den senaste tiden, med bland annat skadegörelse i form av bränder, krossade fönsterrutor och klotter. Nu vidtar kommunen åtgärder för att försöka komma tillrätta med problemen.

Våren har varit orolig i Höör. Utöver skadegörelse har det förekommit både inbrott och inbrottsförsök. Händelserna har framförallt varit koncentrerade till skolområdet i centrum, Jeppavallens idrottsplats och Vaxsjöns badplats. Den här typen av oroligheter brukar öka i samband med skollov men denna vår har det varit ovanligt många incidenter.

Nattvandring och utökad bevakning

För att försöka dämpa och komma till rätta med problemen har kommunen satt in en rad åtgärder under sommaren.

  • Sommarskola under de första veckorna på sommarlovet.
  • Kostnadsfria sommaraktiviteter i samarbete med Hörby kommun.
  • Sommaröppet på fritidsgården Älvkullen tisdag-lördag för ungdomar upp till 20 år.
  • Fortsatta nattvandringar enligt överenskommelse mellan Nattvandrarna och kommunen.
  • Utökad bevakning, kameror och bevakningsutrustning på utsatta platser.
  • Tät samverkan mellan polis, räddningstjänst och sociala myndigheter.

Dessutom har ett brev skickats ut till alla vårdnadshavare med barn i Höörs skolor. Brevet har skickats ut via skolans plattform Vklass. Det har även skickats till friskolorna. I brevet finns information om vad man kan göra som vårdnadshavare. På begäran från föräldrar informerar kommunen i brevet också om vad som kan hända i fall ett barn begår brott.

Vad kan hända om ett barn begår brott?

Var och en är själv ansvarig för sina handlingar och kan bli skadestånds- och ersättningsskyldig. Detta gäller även minderåriga. Att vara delaktig vid en brottslig händelse kan innebära ansvar för de skador som uppstår.

Om barnet är under 15 år kan barnet inte bli dömt i domstol. Då får socialtjänsten besluta om åtgärder. Har barnet fyllt 15 år är det upp till åklagarmyndigheten att besluta om det ska bli en rättegång.

Om ett barn döms för ett brott kan straffet bli böter, ungdomstjänst, vård eller en kombination av dessa. Riktigt allvarliga brott kan leda till sluten ungdomsvård, ett slags ungdomsfängelse, i max fyra år.

Exemplet Killebäcksskolan

När Killebäcksskolan i Södra Sandby brann den 5 januari 2009 drabbades Lunds kommun av kostnader på 130 miljoner kronor. De två högstadieelever, som hade skjutit in raketer i byggnaden, bedömdes båda som skyldiga att solidariskt betala dessa 130 miljoner kronor. En hemförsäkring täckte 55 miljoner kronor varefter det återstår 75 miljoner kronor. Detta krav kommer att påverka resten av livet för dessa barn. Återbetalningskrav har även riktats mot en av föräldrarna, som köpte ut raketerna.

Vill du nattvandra?

Du kan hjälpa till genom att anmäla dig till Nattvandring. Kontakta Nattvandrarna i Höör via e-post, nattvandrarna.hoor@gmail.com, eller Nattvandrarna i Höörs facebook-sida.
Kommunen bidrar med 1000 kronor för varje nattvandring. Pengarna går till föreningarnas ungdomsverksamhet.

Stöd till dig som vårdnadshavare

Även om ansvaret för barn och ungdomar i första hand ligger på dig som vårdnadshavare, så kan det i perioder finnas behov av stöd. Om du önskar stöd i din roll som vårdnadshavare kan du vända dig till socialtjänsten via Höörs kommuns växel, 0413-280 00. Be att få prata med en socialsekreterare på Barn och Familj. Läs mer om möjligheten till stöd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.