Kommunen driver unikt mål mot diskriminering

I januari fattar chefen för daglig verksamhet ett beslut: Verksamhetens toaletter ska inte längre delas upp mellan anställda och sysselsatta i verksamheten. Arbetsmiljöverket beslutar om ett föreläggande med vite på 30 000 kronor. Men Höörs kommun överklagar. Nu ska frågan huruvida separerade toaletter är diskriminerande eller inte avgöras i domstol.

Björn Ljungberg, enhetschef för Höörs kommuns dagliga verksamhet, berättar om bakgrunden till händelsen:

– Daglig verksamhet är en insats som personer som inte kan delta på den ordinarie arbetsmarknaden kan beviljas enligt LSS-lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för att få en meningsfull sysselsättning. Målet med LSS-lagen är att människor ska få leva på samma sätt som de hade kunnat göra om de inte haft en funktionsvariation – de ska inkluderas i samhället.

Björn Ljungberg i rutig skjorta sitter framför en anslagstavla.
Björn Ljungberg, enhetschef för Höörs kommuns dagliga verksamhet.

Björn Ljungberg fortsätter:

– Verksamheten anpassas därför efter vilka förmågor och intressen som deltagarna har. För många av deltagarna liknar det ett vanligt arbete, bland annat tar de fram broschyrer som delas ut i kommunens medborgarcenter och kör ut material till kommunens verksamheter.

Inkluderande verksamhet, segregerade toaletter?

I januari fattade enhetschefen Björn Ljungberg beslut om att alla de som har sin sysselsättning i daglig verksamhet ska dela på samma sju toaletter, oavsett om personerna är anställda av Höörs kommun eller ej. Tidigare fanns det i stället två toaletter för personalen och fem toaletter för kommunens medborgare.

– Om vi ska ha en inkluderande verksamhet så kan vi inte ha segregerade toaletter, menar Björn Ljungberg. Personer med funktionsvariation är en av diskrimineringsgrunderna, och vi skulle ju inte tillåtit någon annan diskrimineringsgrund för separerade toaletter. Tänk dig själv om du gick till din arbetsplats och fick en egen toalett för att ingen annan ville dela den med dig, hur skulle det kännas?

Arbetsmiljöverket satte ner foten

Beslutet om att toaletterna blev gemensamma togs inte emot väl hos Arbetsmiljöverket som den 9 juni fattade beslut om att Höörs kommun ska betala 30 000 kronor i vite.

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling ska det nämligen finnas toaletter som medarbetare kan nyttja och i de fall där även allmänhet vistas på arbetsstället i stor utsträckning bör separata toaletter finnas för allmänhetens tillgång.

Men Björn Ljungberg menar att Arbetsmiljöverkets beslut grundar sig på ett felaktigt resonemang:

– Arbetsmiljöverket menar att deltagarna i daglig verksamhet är ”allmänhet” – men det stämmer inte. Allmänheten har inte tillträde till daglig verksamhet. De personer som har sin sysselsättning på daglig verksamhet får ju ersättning för sitt arbete i form av habiliteringsersättning och det är samma personer som återkommer varje dag.

Diskriminering eller inte – snart avgör domstolen

Höörs kommun grundade beslutet om att införa gemensamma toaletter på daglig verksamhet, på LSS-lagen och på diskrimineringslagen.

– Det är onekligen speciellt att en statlig myndighet hindrar mitt uppdrag som chef att skapa en inkluderande verksamhet, säger Björn Ljungberg, som menar att resultatet av Arbetsmiljöverkets resonemang är diskriminerande. Han avslutar:

– Det har förts liknande resonemang i såväl kommunala som privata verksamheter men det har aldrig drivits så här långt och har aldrig prövats i domstol. Så när detta tas upp i Förvaltningsrätten i Malmö kommer det att bli en unik händelse och förmodligen prejudicerande. Nu väntar vi bara på att det ska bli dags!

Lyssna på ett radioinslag i P4 Malmöhus med Björn Ljungberg om situationen, 2 timmar och 10 minuter in i programmet ”Med Ebba Granath”. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.