Kommunens medarbetare får även i år en lokal gåva

Höörs kommun har beslutat att även i år ge en gåva till kommunens medarbetare med ett presentkort hos det lokala näringslivet i Höör. Presentkorten består av 1 000 kronor och ges till alla medarbetare som har en aktiv anställning under perioden 1 oktober – 31 december 2021. Samtidigt får det lokala föreningslivet ett extra stöd på 500 000 kronor.

Coronapandemin har dominerat samhället de senaste två åren och så väl Höörs kommuns medarbetare som det lokala näringslivet har haft det tufft. Som ett tack och en uppmuntran har kommunen beslutat att även i år ge en gåva till de cirka 1 400 medarbetarna i kommunens verksamheter. Gåvan är ett presentkort på 1 000 kronor och kommer att gälla hos Höörs Handelsklubbs cirka 60 medlemmar.

Pandemin har fortsatt att hålla världen i ett fast grepp även detta år, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Svahnberg (M). Våra medarbetare har kämpat hårt för att hålla smittan borta från verksamheterna och på det här sättet vill vi säga ett stort tack för ett väl utfört arbete under året. Samtidigt stödjer vi också det lokala näringslivet, som har haft två tuffa år bakom sig.

Peter Wollin, destinations- och näringslivschef fortsätter:

Det är mycket glädjande att vi kan ge ett presentkort som ska användas hos våra lokala företag. Det ger en merförsäljning och många hittar förhoppningsvis också nya butiker, restauranger med mera.

För den lokala handeln ger presentkorten ett positivt tillskott och man välkomnar årets satsning.

Det är ett mycket glädjande beslut och jag är så glad över hur kommunen resonerar i frågan. Förra årets insatser har verkligen gjort skillnad och har varit direkt avgörande för att möjliggöra att bibehålla den fina mixen av företag och butiker som vi har i Höör. Det främjar den lokala handeln och ger en levande stadskärna, säger Jessica Falk, ordförande i Höörs Handelsklubb om beslutet.

Från Företagarnas sida ser vi med glädje på detta initiativ. Detta är ett sätt att få skattepengarna att stanna i kommunen samt är en positiv injektion för handeln. Ett bra sätt att värna om våra lokala företag, säger Björn Wassbjer, ordförande Företagarna Höör.

Extra föreningsbidrag på 500 000 kronor

Höörs kommun har också beslutat om ett extra stöd till de lokala föreningar som bedriver ungdomsverksamhet. Många föreningar har drabbats hårt av minskat medlemsantal och tappade intäkter under pandemin. För att underlätta en nystart, får de föreningar i Höör som driver bidragsberättigad ungdomsverksamhet dela på 500 000 kronor. Bidraget kommer fördelas utifrån utbetalt LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd) under 2019 och en förutsättning för stöd är att det idag finns en bidragsberättigad ungdomsverksamhet.

Föreningarna har kämpat hårt med att kunna erbjuda aktiviteter till ungdomarna i Höör, fortsätter Johan Svahnberg. Med den här extra moroten, hoppas vi kunna hjälpa föreningarna att få igång aktiviteter som kan dra fler ungdomar de kommande åren.

Satsningen betalas av statsbidrag

Satsningen på presentkort och föreningsbidrag kommer att kosta cirka 1,9 miljoner kronor och finansieras av de särskilda bidrag som staten har betalat ut till kommunen för att motverka effekterna av coronapandemin.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.