Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 2 mars klockan 19.00 på Älvkullen, Älvgatan 2 i Höör.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga och det går att följa sammanträdet via vår webbsändning. På dagordningen står bland annat motionerna ”att tillskapa en tjänst med inriktning att motverka våld i nära relation”, samt ”om införandet av integrationsplikt”.

Se sammanträdet på webben: Länk till sändning.

På kommunfullmäktiges hemsida hittar du kallelsen i sin helhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.