Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 12 oktober klockan 18.00 på Älvkullen, Älvgatan 2 i Höör.

På dagordningen står bland annat punkterna ”fördjupning av översiktsplanen för Tjörnarp”, ”Maglehill – Uppdaterad kostnadsbild och ändrad delegation för kommundirektören att godkänna hyresjusteringar” samt motionen: ”Att kommunen skall sprida information om vulkanresterna till kommuninvånare och turister.” Fullmäktiges sammanträden är offentliga och det går att följa sammanträdet via vår webbsändning. Se sammanträdet på webben: Länk till sändning. På kommunfullmäktiges hemsida hittar du kallelsen i sin helhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.