Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Konstgräsplanen renoveras

Tio år och mer än 16 000 timmars spel har satt sina spår. Nu renoveras konstgräset på Jeppavallen helt, med nytt gräs, ny fyllning och åtgärder för att fyllningen inte ska smita iväg och orsaka miljöpåverkan.

– Konstgräs har bara en livslängd på omkring 10 år, så det var dags att göra något, säger Jesper Sundbärg, projektledare på Höörs kommun.

Tredje generationens konstgräs

Konstgräsplanen anlades 2008 och har tjänat både fotbollsklubbar och spontanidrottare i tio år. Själva gräset är slitet och det fyllnadsmaterial i form av gummigranulat som ger svikt i underlaget behöver bytas ut.
– Nu lägger vi vad som kallas för tredje generationens konstgräs, med ett gummimaterial som är mer miljövänligt, berättar Jesper Sundbärg.

Hindra flykt av gummigranulat

Konstgräsplaners miljöpåverkan har diskuterats i många år. Ett problem har varit att det gummigranulat som tidigare användes visat sig innehålla det miljöfarliga ämnet PAH och att granulatet har en tendens att rymma iväg och rinna ut i dagvattnet.
Det enskilt största orsaken till så kallad granulatflykt har varit snöskottning på vintern. För att hindra granulatflykt ska planen få tydligare kanter och alla dagvattenbrunnar förses med granulatfällor.

Mindre intensiv snöskottning

Snöskottningen ska också skötas på annat sätt, med bättre upplagsplatser för snön där granulatet kan tas omhand och återföras, men även att skottning inte sker lika intensivt.
– Blir det 20 centimeter snö eller mer går det helt enkelt inte ha hela planen öppen, säger Jesper Sundbärg.

Spelklart i november

Renoveringen ska vara avslutad i mitten av november och planen kommer att öppna för spel någon gång kring den 19 november.

Renoveringen bekostas av Höörs konsult och finans AB, HKF, som ägs av Bengt Andersson. HKF äger planen och har även bekostat läktare, boulebana med mera. För skötseln svarar Höörs föreningsallians.
Samarbetet kring konstgräsplanen är reglerat i avtal mellan Höörs konsult och finans AB, Höörs föreningsallians och Höörs kommun. Enligt avtalet ska Höörs kommun ta över anläggningen om två år.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.