Kontaktledningsbyte och ny tidtabell

Arbeten på stambanan gör att vissa tåg är inställda helgen den 9-11 december. Skånetrafiken byter också tidtabell. För Höörs del innebär det endast mindre justeringar.

Trafikverket byter ut kontaktledningarna på sträckan Lund–Hässleholm, för att minska antalet störningar. Samtidigt utförs också andra underhållsarbeten. Av säkerhetsskäl stängs all trafik av under de helger som arbetet pågår. Närmast kommer arbeten att ske helgen den 9-11 december.

Trafiken stängs av från lördag klockan 1.15 till måndag klockan 3.00.

Persontågen mellan Lund C och Hässleholm C är inställda och ersätts av bussar. Därför kommer det att ta längre tid att resa under tiden som arbetet pågår. Även Pågatåg på andra sträckor påverkas. Sök resan i Skånetrafikens app eller på skanetrafiken.se. SJ:s tåg omfattas inte, utan leds om via andra banor.

Hela arbetet med kontaktledningsbytet planeras att vara klart under 2018, med efterarbeten under 2019.

Läs mer om kollektivtrafik i Höör

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.