Kontroller för att följa upp nya regler för matservering

Nästa vecka, vecka 19, kommer kommunen att genomföra inspektioner på matserveringar i Höör. Detta för att kontrollera att matserveringar följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger, caféer, gatukök med flera verksamheter.

Länsstyrelsen har tagit fram ett informationsblad om covid-19 som riktar sig till restauranger, caféer, gatukök och andra verksamheter som serverar mat och dryck. Detta informationsblad har skickats ut till de verksamheter som berörs.

Nya regler för servering av mat

Med anledning av covid-19 gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Avsikten med föreskriften är att minska riskerna för smittspridning av covid-19 och inte att stänga ner restauranger och caféer. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m., HSLF-FS 2020:9

Reglerna innebär bland annat att verksamheterna har en skyldighet att se till att det inte uppstår trängsel i sina lokaler eller utanför, att besökare ska kunna hålla avstånd till varandra, att besökare alltid intar mat och dryck sittandes vid bord, att buffégäster kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel och att det inte uppstår trängsel bland dem som väntar på, hämtar eller betalar hämtmat.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i sin egenkontroll ska verksamheten ha rutiner för hur den kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare och personal. Riskbedömningar ska genomföras regelbundet utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren ger.

Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen ha rätt att stänga ner de verksamheter som inte följer reglerna.

Länsstyrelsen Skånes informationsblad Nya regler för servering av mat

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.