Krokodilen är tillfälligt stängt

Förskolan Krokodilen är tillfälligt stängt från och med onsdagen den 19 januari. Under stängningen tar förskolan emot endast de barn som har två vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Förskolan räknar med att ta emot alla barn igen på tisdagen den 25 januari om inget annat meddelas.

Vi har en omfattande personalfrånvaro på grund av covid-19 som gör att vi är tvungna att tillfälligt stänga förskoleverksamheten på förskolan Krokodilen, säger Cecilia Palmqvist, biträdande barn- och utbildningschef i Höörs kommun.

Vårdnadshavare som har barn på förskolan Krokodilen kommer att få detaljerad information om beslutet via Infomentor.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSBs) hemsida finns det en lista med viktiga samhällsfunktioner som kan användas för identifiering av samhällsviktig verksamhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.