Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Krokodilens förskola satsar på utomhuspedagogik

På Krokodilens förskola i Sätofta finns sedan augusti en äventyrsgrupp med 13 barn mellan 3-5 år. Äventyrsgruppen är utomhus nästan hela dagen men det har också gjorts en satsning i hela rektorsområdet på en mer medveten pedagogik och vad alla barn erbjuds i utevistelsen.

Utevistelse och medveten utomhuspedagogik har visat sig stimulera barns allmänna välbefinnande. Bland annat gynnar motoriska aktiviteter inlärning, barn sover bättre och håller sig friskare av att vara ute mycket i friska luften.

Äter måltiderna utomhus

På en fruktstund tappar ett barn i äventyrsgruppen sitt äpple på marken. Barnet får ett nytt och en pedagog kastar ut det tappade äpplet i skogen. Pedagogen frågar barnen vilka djur som kan tänkas äta äpplet och får en massa förslag. Något barn föreslår björn och plötsligt uppstår en diskussion om huruvida det finns björnar i skogen eller inte. När barnen senare får frågan vem som lagar lunchen åt dem, är de först tveksamma och säger att de inte vet men skiner sedan upp och utbrister:

– Vaktmästaren!

Jo, vaktmästaren levererar maten, förtydligar en pedagog.

Satsning på utomhuspedagogik

Rektor Jeanette Schildt har valt att göra en satsning på utomhuspedagogik för hela sitt rektorsområde. All personal fortbildas för att konceptet ska utvecklas, bland annat med stöd från erfarna utepedagoger från andra organisationer och via litteratur. Det handlar om att inspirera till nytt tänk, få nya vanor, bredda erbjudandet till barnen och få ta del av aktuell forskning. Genom kreativ planering och förberedelser finns det mycket av det vi gör inomhus som går att göra utomhus. Möjligheterna för utforskande aktiviteter och att locka till nyfikenhet för omvärlden hos barnen är näst intill oändliga ute i naturen.

Tillgången till denna lärmiljö blir en extra krydda och möjlighet för både barn och vuxna i förskoleområdet. I princip alla lärområden bearbetas i utevistelsen och det finns stora möjligheter för barnen att i praktiken få uppleva och få förståelse för hållbarhet och värdet av att vara varsam om djur och natur. Så småningom ska barnen också själva få så och plantera i odlingslådor, som ett led i att skapa större förståelse kring naturens gång.

Arbeten pågår med att göra klart utepedagogiska verksamheter även på förskolorna Holma och Fogdaröd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.