Kvarnbäck ute för granskning

Detaljplanen för Kvarnbäck, etapp 2b och 3 är nu utställd för granskning. Det är det sista tillfället att lämna synpunkter på planen innan den fastställs.

Kvarter, föreslagna tomter och vägars utformning är desamma som tidigare. Förändringar jämfört med samrådsversionen är att byggrätterna på fastigheter avsedda för villor ökats med 30 kvadratmeter, samt att bestämmelser om takbeklädnad tagits bort.

Sista dagen att lämna synpunkter på detaljplanen är den 16 oktober.

Läs mer och ladda ner handlingar på sidan Del av Höör 57:17 etapp 2b och 3, Kvarnbäck.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.