Landshövding på besök

Bostäder och integration var temat när landshövding Anneli Hulthén besökte Höör på torsdagen. Bland annat presenterades det blivande bostadsområdet Västra Stationsområdet.

Skånes nya landshövding Anneli Hulthén är ute på turné för att diskutera utvecklingsfrågor med kommunerna. Under torsdagen var det dags för ett stopp i Höör. Temat var bostadsbyggande och integration av nyanlända. Med på resan var även länsarkitekt Elisabeth Weber.

Femtio bostäder per år

Kommunalråd Anna Palm och kommundirektör Michael Andersson inledde mötet med en presentation av Höör. Därefter tog kommunens arkitekt och samhällsplanerare Karin Kallioniemi vid för att prata bostäder, planering och samhällsutveckling. Målet för Höör är att bygga omkring 50 bostäder per år. En inriktning för bostadsbyggandet är att förtäta de centrala delarna av Höör och utnyttja lägen på cykelavstånd från järnvägsstationen.

Kapacitet på stambanan

En annan viktig utvecklingsfråga för Höör är tågförbindelser och kapaciteten på stambanan. Här framförde kommunens representanter ett önskemål om att planeringen för fyra spår måste hållas levande parallellt med planeringen för höghastighetsbanan.

Fungerande integrationsarbete

Efter ett kortare studiebesök vid järnvägsstationen och det blivande bostadsområdet Västra Stationsområdet fortsatte träffen med integrationsfrågor. Kommunens integrationssamordnare Gull-Britt Persson redogjorde för arbetet med mottagande och integration, som fungerat bra tack vare bra rutiner och engagemang.

Viktiga ideella krafter

Gull-Britt Persson lyfte särskilt fram frivilligorganisationerna i Höör, vars engagemang haft stor betydelse under perioden med många asylsökande. Nu styrs den energin över till det minst lika viktiga arbetet med att välkomna nya medborgare med färska uppehållstillstånd till Höör.

Sena utbetalningar

En fråga med koppling till flyktingmottagningen som diskuterades på mötet är problemen med eftersläpande utbetalning av ersättning från Migrationsverket, vilket gör att kommunerna tvingas ta upp lån. Här lovade landshövdingen att engagera sig och försöka backa upp kommunerna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.