Lekfullt lärande på schemat

Nyfikenhet och förväntan sprider sig i klassrummet när eleverna i årskurs 2 kommer in från rasten. Det visar sig att Björn och roboten Blue-bot är på besök.

Björn Wassholm är en av kommunens IKT-pedagoger. Idag är han på Sätoftaskolan för en lektion i programmering.

Framåt, bakåt eller svänga

Det kan låta avancerat, men de första stegen handlar om att träna problemlösning och abstrakt tänkande på ett lekfullt sätt. Till sin hjälp har Björn en liten robot med knappar på ryggen. Den går att programmera för att gå framåt, bakåt eller svänga, ett steg i taget.

Roboten Blue-bot
Hur ska ska vi få den att gå till rätt ruta? Eleverna i årskurs 2 tar de första stegen i programmering med hjälp av Blue-bot, en liten robot som kan åka framåt, bakåt och svänga.

Skattjakt kräver logik

Uppdraget är en skattjakt och skattkartan är ett papper med stora rutor. Eleverna ska få roboten att röra sig från startrutan till den ruta där skatten finns. Det kräver logik, planering och samarbete.
– Det handlar mycket om att inte ge eleverna färdiga lösningar, istället ger vi dem ett problem och ökar sedan svårighetsgraden, säger Björn Wassholm.

Robotlektionen är ett exempel på hur skolan redan nu testar och förbereder sig för att möta kraven i den nya läroplanen. IKT står för informations- och kommunikationsteknik.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.