Boende och personal på Skogsgläntan först att vaccineras

Äntligen har vi inlett vaccinationen mot covid-19 i Höörs kommun. I onsdags fick boende och personal på Skogsgläntan, ett särskilt boende för äldre, den första dosen av det efterlängtade vaccinet.

Per-Albin Jönsson, 93 år gammal, fick den första dosen vaccin i Höörs kommun. Han var väldigt glad för att ha fått sin spruta.

Två kvinnor i medicinska kläder och skyddsutrustning håller på att förbereda vaccin. Bakom dem sitter en man i 90-års åldern.
Per-Albin, 93 år, i färd med att få första dosen av vaccin mot covid-19.

Det känns bra att vi äntligen har kommit igång att vaccinera boende på särskild boende för äldre i Höörs kommun, säger Ewa Näslund, socialchef i Höörs kommun.

Både personal och boende på Skogsgläntan vaccinerades i onsdags. Igår vaccinerades personal och boende på Björken och på tisdag nästa vecka sker vaccineringen på Åtorp.  Vaccinationen genomförs i samarbete mellan Höörs kommun och vårdcentralen. Hemsjukvården i Höörs kommun vaccinerar alla boende medan personal vaccineras av vårdcentralens sjuksköterska.

Hopp om att livet snart ska bli som vanligt

Både personal och medborgare på Skogsgläntan har visat ett stort engagemang under vaccineringen. Under pandemin har vi alla fått hjälpas åt med att hålla smittan borta från vår verksamhet. Att vi har påbörjat vaccinationen ger oss ett hopp om att livet snart ska kunna återgå till det normala för både personal och medborgare, säger Kerstin Sanfridsson, enhetschef på Skogsgläntan.

Vaccinet skulle ha kommit vecka två

Enligt planen skulle Höörs kommun ha påbörjat vaccineringen under vecka 2. Brist på vaccin gjorde dock att startdatum sköts fram och det var först på onsdag, den 20 januari, som de första doserna av vaccinet levererades till Höörs kommun.

Både personal och medborgare har sett fram emot vaccineringen, säger Ewa Näslund, socialchef i Höörs kommun.

En av få kommuner i Sverige utan smitta på särskilda boenden för äldre

Höörs kommun är en av få kommuner i Sverige som inte har haft smitta på särskilda boenden för äldre. Inom socialtjänsten pågår kontinuerligt smittspårning för att upptäcka eventuellt smittade och begränsa smittspridningen av coronavirus i kommunala verksamheter.

Jag vill tacka all vår personal som gör ett väldigt bra arbete med att ta hand om medborgarna under de ansträngda förhållanden som pandemin och den ökade smittspridningen innebär, säger Ewa Näslund, socialchef i Höörs kommun.

Planerad turordning för vaccinationer

Allt eftersom vaccinationsdoserna levereras till Höörs kommun, kommer fler medborgare och personal att erbjudas vaccin mot covid-19.

Vaccinen erbjuds i följande turordning:

  1. Medborgare och personal inom särskilda boenden.
  2. Äldre med hemsjukvård och hemtjänst med omvårdnadsinsatser i hemmet.
  3. Personal inom äldreomsorgen som arbetar med äldre med hemsjukvård och/eller hemtjänst med omvårdnadsinsatser i hemmet.
  4. Hushållskontakter – vuxna som lever tillsammans med personer med hemsjukvård eller hemtjänst med omvårdnadsinsatser i hemmet.

Enligt Region Skånes vaccinationsplan kommer det att dröja fram till midsommar 2021 innan vaccinen har erbjudits till hela befolkningen.

Det kommer att ta ett tag innan livet kan återgå till det normala

Trots att vaccinationen har påbörjats i Skåne är det viktigt att vi hjälps åt och håller ut ett tag till. Det kommer att ta ett tag innan hela Sveriges befolkning erbjuds vaccinering. Det är därför viktigt att fortsätta följa de allmänna råden även när fler blir vaccinerade. Det beror på att det tar tid för kroppen att bilda antikroppar mot sjukdomen, det finns en liten risk att du kan få sjukdomen även efter att du har fått vaccin, du kan sprida viruset även utan att vara sjuk – till exempel genom kontaktsmitta, det är oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.*
*Källa: 1177.se
På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur du kan skydda dig och andra från smittspridning.

SVT Skåne var på plats vid den första vaccinationen. Se inslaget på SVT Skånes hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.