Miljö och bygg flyttar

Miljö- och byggmyndigheten flyttar till nya lokaler med start denna vecka. Flytten kommer att pågå i två veckor och under denna tid kommer servicen att vara begränsad.

De nya lokalerna ligger på Brinken, med besöksadress Storgatan 2. Flytten pågår under vecka 44-46 och servicen kommer under den tiden att vara  begränsad.

Lokalbytet innebär att Miljö- och byggmyndigheten inte längre kan ta emot spontana besök. Du är välkommen att boka ett besök genom att ringa eller skicka e-post.

Telefon miljöexpeditionen: 0413-281 84
Telefon byggexpeditionen: 0413-282 06
E-post: miljo-byggnadsnamnd@hoor.se

Hämtning och lämning av prover för dricksvattenanalys sker i Medborgarcenter, Kommunhuset, Södergatan 28.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.