Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Miljö och bygg flyttar

Miljö- och byggmyndigheten flyttar till nya lokaler med start denna vecka. Flytten kommer att pågå i två veckor och under denna tid kommer servicen att vara begränsad.

De nya lokalerna ligger på Brinken, med besöksadress Storgatan 2. Flytten pågår under vecka 44-46 och servicen kommer under den tiden att vara  begränsad.

Lokalbytet innebär att Miljö- och byggmyndigheten inte längre kan ta emot spontana besök. Du är välkommen att boka ett besök genom att ringa eller skicka e-post.

Telefon miljöexpeditionen: 0413-281 84
Telefon byggexpeditionen: 0413-282 06
E-post: miljo-byggnadsnamnd@hoor.se

Hämtning och lämning av prover för dricksvattenanalys sker i Medborgarcenter, Kommunhuset, Södergatan 28.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.