Möjlighet till distansundervisning på högstadieskolor

Regeringen har beslutat att landets högstadieskolor ska få möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning om det behövs för att undvika trängsel i skolan och i kollektivtrafiken.

Det är nu upp till skolornas huvudmän att besluta om hur undervisning ska ske på varje enskild skola. Höörs kommun är huvudman för de kommunala skolorna i Höörs kommun.

Höörs kommun kommer att fatta beslut om hur undervisningen på högstadieskolorna i kommunen ska bedrivas inom kort.

Vi kommer att informera löpande på vår hemsida om de beslut som tas.

Alla berörda vårdnadshavare, elever och personal kommer också att få information via verktyget Infomentor så snart besluten är fattade.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.