Nu ska Höör bli tryggare

Polisen och Höörs kommun har skrivit på en samverkansöverenskommelse för att förebygga brottslighet och hjälpas åt så att kommunens medborgare ska kunna känna sig trygga.
– Oavsett var du bor eller hur gammal du är ska du kunna känna dig trygg, säger Anna-Karin Boije, lokalpolischef.

Även tidigare har kommunen och polisen samarbetet, men i och med samverkansöverenskommelsen ”Trygga Höör” har arbetet förankrats i alla delar av kommunens verksamhet och det har blivit en tydligare ansvarsfördelning.

– Det blir inte att man förväntar sig att någon annan ska ta tag i ett problem eller situation som uppstått, säger kommunalrådet Stefan Lissmark (S).

Avtalet som har godtagits av kommunfullmäktige innebär både ett långsiktigt samarbete och ett samarbete vid akuta situationer.

– Så vi gör rätt saker vid rätt tid, säger Stefan Lissmark.

Många känner sig otrygga

I polisens trygghetsmätning i slutet av 2015 framkom det att det är relativt få som har utsatts för brott i Höörs kommun, men många känner sig ändå otrygga.

– Upplevd trygghet är viktigt. Jag tycker därför att några av de viktigaste delarna i den här överenskommelsen är medborgardialogen och de trygghetsvandringar som vi ska ha, säger Stefan Lissmark.

Polisen ska tillsammans med personer från olika kommunala verksamheter genomföra minst två vandringar där det bland annat tittas på otrygga områden, trafik och tillgänglighet.

– Olika personer ser på olika saker under vandringen. Det kan vara belysningen, trottoarer eller liknande som behöver förbättras för att skapa ett tryggare och mer tillgängligt samhälle, säger Anna-Karin Boije.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.