Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Nu startar krisberedskapsveckan

Hur länge klarar du dig om viktiga funktioner är utslagna på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack? Har du mat, värme och vatten?

Budskapet under årets kampanjvecka är ”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” Syftet är att väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

Om krisen eller kriget kommer

I samband med Krisberedskapsveckan skickas broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll, för att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig.

I mitten av broschyren finns en checklista som du kan använda när du ser över din hemberedskap.

Mer information

Mer information finns på sidan dinsäkerhet.se. Broschyren finns översatt till flera språk och fler kommer att läggas upp på dinsäkerhet.se, där du också hittar kontaktuppgifter om du vill ställa frågor med anledning av broschyren Om krisen eller kriget kommer. 

Krisberedskapsveckan pågår under tiden 28 maj – 3 juni 2018. Initiativtagare är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som också står bakom sidan dinsäkerhet.se. Det är också MSB som skickar ut broschyren Om krisen eller kriget kommer, på uppdrag av regeringen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.