Nu startar krisberedskapsveckan

Hur länge klarar du dig om viktiga funktioner är utslagna på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack? Har du mat, värme och vatten?

Budskapet under årets kampanjvecka är ”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” Syftet är att väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

Om krisen eller kriget kommer

I samband med Krisberedskapsveckan skickas broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll, för att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig.

I mitten av broschyren finns en checklista som du kan använda när du ser över din hemberedskap.

Mer information

Mer information finns på sidan dinsäkerhet.se. Broschyren finns översatt till flera språk och fler kommer att läggas upp på dinsäkerhet.se, där du också hittar kontaktuppgifter om du vill ställa frågor med anledning av broschyren Om krisen eller kriget kommer. 

Krisberedskapsveckan pågår under tiden 28 maj – 3 juni 2018. Initiativtagare är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som också står bakom sidan dinsäkerhet.se. Det är också MSB som skickar ut broschyren Om krisen eller kriget kommer, på uppdrag av regeringen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.