Ny efterlängtad brandstation för Rolsberga räddningsvärn 

En liten och trång brandstation som inte uppfyller dagens förutsättningar, nya moderna brandbilar och ett stort engagemang resulterade i att Leif Karlsson, före detta brandman på Rolsberga räddningsvärn, köpte fastigheten för att säkra att lokalen inte försvann till något annat.

Ett starkt lokalt engagemang

2013 köptes fastigheten av Leif Karlsson. Anledningen till varför han köpte fastigheten handlar om att ett stort engagemang och intresse för rollen som brandman. År 1972 började Leif att arbeta som brandman och under hela hans arbetstid har han brunnit för den rollen som en brandman besitter, att hjälpa andra. Men nu 50 år senare är Leif inte aktiv längre men intresset och engagemanget för rollen som brandman lever fortfarande kvar hos han.

Det var den enda möjligheten brandkåren hade för att kunna bygga ut och få större och modernare lokaler som möter dagens samhälle, säger Leif Karlsson, före detta brandman på Rolsberga räddningsvärn.

Genom att få till en färdig lokal anlitade Leif en byggmästare som tog sig an hela uppdraget, från rivning till färdig byggnad. För att kunna genomföra byggnationen av brandstationen hade Leif en god dialog med Gudmuntorps frivilliga brandkårs kamratförening. Därefter valde Leif att investera i fastigheten när föreningen ingick ett avtal med Höörs kommun som kommer att sträcka sig i 10 år.

Utanför den nya brandstationen står tre brandvärn tillsammans med räddningstjänstens chef och kommunstyrelsens ordförande.
Utanför den nya brandstationen står Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande, Per Björkman, Räddningschef, Leif Karlsson, före detta brandman på Rolsberga räddningsvärn, Rolf Månsson, brandvärn på Rolsberga räddningsvärn, Lynn Ranåker, brandvärn på Rolsberga räddningsvärn.

Hela kommunen ska växa

Den nya brandstationen är 540 kvadratmeter stor, till skillnad från den gamla som var cirka 200 kvadratmeter. Räddningsvärnet ska tillhandahålla lokaler för förvaring av räddningsfordon, möteslokal, förråd, omklädningsrum och stärka kommuninvånarnas skydd för olyckor. Möteslokalen ska vara tillgänglig för allmänheten och annan föreningsverksamhet.

Det har varit ett prioriterat mål, att hela kommunen ska växa. Vi såg tankar ett antal år sedan att inte behålla värnen men vi såg sedan att vi har ett naturligt samhällsengagemang utanför centralorten. Det tillför en känsla av att man vill engagera sig i civilsamhället. Därför är vi jättestolta att den här hallen kom till, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun.

Även brandvärnen tycker att den nya brandstationen är viktig för kommunen.

Jag tycker det är helt fantastisk att vi har en privatperson som har en lokal förankring och har ett så stort engagemang i bygden. Sedan har vi i Gudmuntorps frivilliga brandkårsförening fått se ritningar och varit med i hela processen. Med hjälp av kommunens fina tillgänglighet, vilket har gjort att vi står där vi är idag, säger Lynn Ranåker, brandvärn på Rolsberga räddningsvärn.

Rolsbergas nya brandstation.
Den nya brandstationen för Rolsberga räddningsvärn.
Gamla brandstationen
Den gamla brandstationen som fortfarande finns kvar.

Viktigt komplement för den samlade räddningstjänsten i kommunen

I kommunen finns det två räddningsvärn, i Norra Rörum och i Rolsberga, som är viktiga komplement i den samlade räddningstjänsten i kommunen. Det handlar om att de ligger utanför tätorterna, som gör att de ger strategisk stöd till både Höör, Hörby och andra närliggande orter. Rolsberga räddningsvärn ingår även i Räddningstjänsten Skånesmitts organisation. Rolsberga räddningsvärn får därför rycka ut på olika typer av uppdrag, alltifrån eftersläckning till större bilolyckor på E22:an.

 Rolsberga räddningsvärn är ett operativt värn eftersom vi är med på alla typer av händelser, säger Lynn Ranåker, brandvärn på Rolsberga räddningsvärn.

”Vi värdesätter kompetenser mer än att ifrågasätta”

En stor och viktig fråga inom yrket handlar om ifrågasättandet om vem ska kan vara brandman. Bilden om vem som kan vara brandman lever fortfarande kvar samtidigt som fler och fler kvinnor utbildar sig till brandmän. I Rolsbergas räddningsvärn pratas det mycket om att man ska kunna lösa det totala uppdraget och samtidigt som man gör uppdraget tillsammans.

Vi pratar mycket om att man ska kunna lösa det totala uppdraget och göra saker tillsammans. Istället för att prata om folks negativa sidor så pratar vi om hur kan vi komplettera varandra med vad man har med sig i sin grund och kompetens. Vi värdesätter kompetenser mer än att ifrågasätta, säger Lynn Ranåker, brandvärn på Rolsberga räddningsvärn.

En bra brandman måste vara en bra kommunikatör och ambassadör för att nå ut till fler individer.

Jag som brandman måste vara en bra kommunikatör och ambassadör för att kunna rekrytera in mer personer, säger Lynn Ranåker, brandvärn på Rolsberga räddningsvärn.

Möjligheten att utvecklas och förbättras

Efter sommaren kommer räddningsvärnet att införskaffa en ny brandbil som kommer att utrustas med en vattenbärarkapacitet som klarar mer vatten.

Utvecklingen av Rolsberga brandstation med nya fordon och bättre in och utryckningsfarter har varit en viktig fråga för oss, säger Per Björkman, Räddningschef.

Synligheten för allmänheten är viktig för brandvärnen eftersom det stärker det lokala bandet och gör att fler ser att brandstationen finns. Med hjälp av flaggor och skyltar förbättras synligheten och brandstationen blir mer attraktiv.

Synligheten av brandstationen är viktig för oss. Tanken är att sätta upp flaggstänger och skyltar så att det syns när man kör förbi. Det här gör det mer attraktivt och vi får in nya friska krafter som kan hjälpa oss, säger Per Björkman.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.