Ny maxtaxa för barnomsorg

Maxtaxan grundar sig på hushållets gemensamma bruttoinkomst och justeras årligen. Den nya brytpunkten för maxtaxa är 46 080 kr. Hushåll med bruttoinkomst under inkomsttaket berörs inte av höjningen.

Maxtaxan innebär att det finns en övre gräns för vad barnomsorgen kan kosta för ett hushåll. Den innehåller också så kallad syskonrabatt.

Från den 1 januari 2018 höjs inkomsttaket för maxtaxa till 46 080 kr. Det betyder de hushåll som tjänar 46 080 kronor eller mer före skatt betalar maxtaxa. Hushåll som tjänar under gränsen betalar mindre.

Läs mer om de nya avgifterna på sidan Avgifter och regler

Ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya avgiftsbelopp fastställs årligen av Skolverket för de kommuner som tillämpar maxtaxa.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.