Ny modell för vädervarningar

SMHI går idag över till ny modell för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och mer relevanta och användbara. Klass 1-, 2- och 3-varningar byts ut mot symboler och färger i det nya systemet. Varningarna är även regionalt anpassade.

De nya vädervarningarna benämns gul, orange och röd varning.

Ikoner för SMHIs vädervarningar

Färger och symboler ska göra det lättare att förstå

För att göra varningarna mer lättförståeliga använder det nya systemet både färger och symboler. Gul varning innebär att konsekvenser förväntas, orange varning att allvarliga konsekvenser förväntas och röd varning att mycket allvarliga konsekvenser förväntas. Varje varningsnivå märks även med särskild symbol som ska göra det enklare även för de som har svårt att tyda färger.

Viktiga skillnader

SMHI har börjat sprida information om det nya vädervarningssystemet till allmänheten redan i våras. Det är viktigt att alla ska vara förberedda inför övergången. Från och med idag, den 26 oktober råder SMHIs nya varningar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.