Samråd – plan för 100-150 nya bostäder på Fogdaröd

Ett nytt bostadsområde kommer att växa fram på Fogdaröd. Planen är flexibel med möjlighet att bygga villor, parhus, radhus och friliggande villor.

Inom en del av planen finns även möjlighet att bygga flerbostadshus och någon form av serviceboende.

– Det är ett bra läge. Nära till Fogdarödsskogen och samtidigt bara två kilometer till järnvägsstationen, säger Mette Dymling som är planarkitekt på Höörs kommun.

Under samrådet, som pågår till den 5 januari 2018, kan alla som vill kan lämna synpunkter. Samrådsmöte hålls den 6 december 2017. Efter samrådet bearbetas planen utifrån de synpunkter som kommit in, för att sedan ställas ut igen.

Detaljplanen kommer att färdigställas under våren, antas av kommunfullmäktige, för att träda i kraft sommaren 2018. Området ägs av det privata fastighetsbolaget Fastkap.

Se planhandlingar och kartor och läs mer om samrådet. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.