Ny taktik för snabbare insats

Åka direkt till olyckan, utan att passera brandstationen. Det är Räddningstjänstens nya taktik. En man ur styrkan kör direkt så att insatsen kan starta snabbare.

Tidsfaktorn har i flera studier visat sig avgörande när det gäller att lindra effekten av vissa olyckor. Till exempel kan sekunder göra skillnad vid ett hjärtstillestånd.

Påbörja akuta åtgärder

Taktiken kallas Första insatsperson (FIP) och innebär att en person från räddningsstyrkan tar sig direkt till olycksplatsen med ett mindre utryckningsfordon för komma igång med akuta åtgärder, tills resten av styrkan anländer. Första insatsperson kan till exempel påbörja Hjärt- och lungräddning (HLR), eller avhjälpa andra livshotande situationer. Det kan handla om avspärrning och utrymning av lokaler.

– När första insatsperson väl är framme på olycksplatsen så är våra förväntningar att personen helt enkelt ska kunna minska skadan eller fördröja olycksförloppet till dess att huvudstyrkan är på plats, säger Joakim Ilmrud, ställföreträdande räddningschef.

Bilen följer med överallt

Den personal som ska åka som Första insatsperson har fått utbildning under våren. Och startskottet för den nya taktiken är idag, den 1 juni. Bli därför inte förvånad om du stöter på Räddningstjänstens bil utanför mataffären, vid biblioteket eller var som helst. Den som för tillfället är Första insatsperson har sitt utryckningsfordon med överallt.

– Det har varit en lång utbildningsperiod för de personer som ska vara så kallade första insatspersoner, men nu känns det bra och vi är redo att rycka ut!

Sju brandmän framför nytt utryckningsfordon
Räddningstjänstens nyutbildade första insatspersoner (FIP) framför det nya utryckningsfordonet. Från vänster: Joakim Riddargrip, Roberth Friberg, Dennis Albrecht, Johan Larsson, Patrik Carlsson, Daniel Frej och BG Svensson.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.