Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Ny tobakslag

Den nya lagen innebär att det kommer att bli förbjudet att röka i olika utomhusmiljöer som till exempel på uteserveringar, vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde, på lekplatser samt på perronger och hållplatser.

Lagen innebär också att det införs tillståndsplikt för försäljning av tobak och att de rökfria miljöerna utökas. Riksdagen fattade beslutet om en ny tobakslag den 12 december 2018 och den kommer att börja gälla den 1 juli 2019.

Här kan du läsa mer om den nya tobakslagen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.