Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 1 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser.

Nya rutiner från Region Skåne: Bara de som har symtom ska provta sig för covid-19

Den som är hushållskontakt eller nära kontakt med någon som har covid-19 ska inte längre provta sig om man är symtomfri. De nya råden börjar gälla i dag, den 17 januari, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande.

Riktlinjerna för provtagning för covid-19 ändras nu i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skälet är att den nationella provtagnings- och analyskapaciteten är begränsad samtidigt som smittspridningen är omfattande och befaras öka.*

Läs mer om den nya rutinen på Region Skånes hemsida.

Källa: Region Skåne

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.