”Otjänligt” badvatten vid Sätofta badplats och ”tjänligt med anmärkning” vid Gamla Boo

Resultaten från de senaste badvattenproverna har kommit. Vi avråder nu från bad vid Sätofta badplats. Vid Gamla Boo avråder vi inte direkt från bad – men undvik att svälja vattnet.

”Otjänligt” badvatten vid Sätofta badplats

Vattnet vid Sätofta badplats bedöms som ”otjänligt”. Vi avråder från bad, då bakteriehalterna av E.coli och intestinala enterokocker var mycket höga.
Ett nytt badvattenprov kommer att tas den 4 juli.

”Tjänligt med anmärkning” vid Gamla Boo badplats

Gamla Boo badplats har fått bedömningen ”Tjänligt med anmärkning”. Bakteriehalten av E.coli i vattnet är förhöjd. Vi avråder inte direkt från bad – men undvik att svälja vattnet.
Ett nytt badvattenprov kommer att tas den 4 juli.

Tjänligt vatten vid de andra badplatserna

Vid Dagstorpssjöns, Tjörnarpssjön och Vaxsjöns badplatser var vattnet tjänligt. Vid dessa badplatser går det bra att bada. Temperaturen låg på mellan 23 och 24 grader när vattenproverna togs.

Sammanfattning badvattenproverna

Tidpunkt för vattenproverna: 27 juni 2023

  • Sätofta badplats: Otjänligt
  • Gamla Boo – Västra Ringsjön: Tjänligt med anmärkning
  • Tjörnarpssjön: Tjänligt
  • Dagstorpssjön – Västra badplatsen: Tjänligt
  • Dagstorpssjön – Östra badplatsen: Tjänligt
  • Vaxsjön: Tjänligt

Vad betyder tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt?

Varje vattenprov får en bedömning efter att mängden bakterier av typerna E. coli och intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

  • Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.
  • Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.
  • Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du kan bli sjuk av, om du sväljer vattnet. Vi rekommenderar att undvika bad på en badplats där vattnet är otjänligt.

Vid otjänligt resultat tas ett nytt vattenprov efter en vecka. Om resultatet visar på otjänligt vatten tas ytterligare ett vattenprov två veckor efter det första badvattenprovet. Påvisar resultatet att vattnet fortfarande är otjänligt stängs badplatsen för bad tills resultatet blir tjänligt igen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.