Positivt landshövdingsbesök hos räddningstjänsten

Skånes landshövding Anneli Hulthén besökte måndagen den 4 mars räddningstjänsten SkåneMitt. - Spännande att ni har fått en så stor roll som samordnare i Skåne, säger hon.

Landshövding Anneli Hulthén har de senaste två veckorna besökt åtta av Skånes 21 räddningstjänster och SkåneMitt var en av dem.  Det låg ett hårt tryck på räddningstjänsten under sommarens torka. Det kändes därför viktigt för landshövdingen att lyssna på räddningstjänsterna och deras synpunkter på vad som kan förbättras.

Räddningstjänsten SkåneMitt har roll som samordnare

Vid besöket fick landshövdingen först en rundtur genom brandstationen av operativ chef Daniel Frej. Mötet fortsatte i det unika fordonet kallat 0080 eller regionalt ledningsfordon. Detta fordon är det enda av detta slag i Skåne. Fordonet har plats för 14 personer och har använts vid bland annat Påvebesöket i Lund. Det används för att samordna insatser under längre uppdrag och används cirka 8 – 10 gånger per år i Skåne. I fordonet finns bland annat ett system där det går att se exakt var personer befinner sig under till exempel ett släckningsarbete. Höör samordnar användningen av detta fordon runt om i Skåne.

Ovanligt samarbete i SkåneMitt en styrka

Per Björkman, ny räddningschef på räddningstjänsten SkåneMitt, berättade också om samarbetet mellan Höör och Hörby i SkåneMitt:
– Samarbete mellan kommunerna finns på andra platser också men vi har även en gemensam nämnd vilket är ovanligt och det fungerar väldigt bra.
Per Björkman la också fram ett förslag, som i hans ögon, skulle effektivisera samarbetet mellan kommunerna och samtidigt kosta mindre. Och landshövdingen stod öppen för förslag.
– Vi vill jobba mer stödjande och proaktivt från Länsstyrelsen och vi behöver arbeta tillsammans för detta, sa landshövdingen.
Slutligen diskuterades hur brett räddningstjänsten bör jobba och var riskerna ligger i det. Efter mötet besökte landshövdingen kommunledningen i Höörs kommun för att vidare diskutera gemensamma frågor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.