Positivt startskott för utbildning av erfarna chefer från MalmöLundregionen

Under sju månader, från september 2019 till april 2020, utbildas erfarna chefer från MalmöLundregionen (MLR). Vid sex utbildningstillfällen varvas teori med övningar och tid för reflektion. Utbildningen sker i helgrupp, mindre grupper och enskilt. I fredags påbörjades utbildningen med internat på Åkersberg i Höör.

MalmöLundregionen, MLR, är ett samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. Tillsammans tar dessa kommuner fram övergripande strategier och lyfter regionens styrkor och bredd samt samarbetar i praktiska frågor. Bland annat driver regionens kommuner gemensamt frågor för att säkra kompetensförsörjning och tillgång till arbetskraft i framtiden. Detta sker bland annat genom en förbättrad matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare. 2019-2023 är därför ett av fokusområdena att gemensamt arbeta för att bli mer attraktiva arbetsgivare för att attrahera, behålla och utveckla sin personal. Som en del i detta har kommunerna i samarbete med Kommunförbundet Skåne och Gotlandsakademin anordnat en utbildning för chefer med lång erfarenhet. I fredags drog utbildningen igång på Åkersberg i Höör.

Utbildningens upplägg

En stor del av utbildningen är att byta erfarenheter, utmana sig själv och att bredda nätverket över kommungränserna. Vidare ligger fokus på att utforska den egna rollen och uppdraget gentemot medborgarna. Utbildningens syfte är också att ge deltagaren fler verktyg och insikter för att framåt fortsätta utvecklas i sitt ledarskap.

Utbildningen har tre fokusområden:

  • Det egna ledarskapet
  • Att leda andra chefer
  • Strategiskt och visionärt arbete

Första intrycket av utbildningen och dagarna i Höör var mycket positivt med redan nu, ett stort erfarenhetsutbyte. Nästa utbildningstillfälle är 16 nov i Malmö arena.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.