Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Praktik för bättre förståelse

Under 2019 är Höörs kommuns kommunalråd Johan Svahnberg ute på praktik i kommunen: - Är man ansvarig för att fatta beslut måste man veta hur besluten påverkar verksamheterna ute på golvet, säger Johan Svahnberg om sitt initiativ. 

Den centrala ledningsgruppen på Höörs kommun har valt ut olika verksamheter där Johan Svahnberg, Höörs kommunalråd, praktiserar en hel dag.
– Det handlar om att verkligen se hur en arbetsdag ser ut för de anställda och att verksamhetsledaren kan få visa sin verksamhet, säger Johan Svahnberg. Hittills har han besökt måltidsverksamheten på demenscentrat Björken, hjälpt en driftstekniker på Mittskåne vatten, varit hos Gata och park och andra delar av samhällsbyggnadssektorn. Hans erfarenheter hittills är positiva:
– Kvaliteten på maten på Björkens kök är väldigt bra. Det var också intressant att se hur mycket det krävs för att alla ska få sitt vatten, kommenterar han sina intryck hittills.

Ledde till förvåning

– Tre familjer blev dock lite förvånade när jag dök upp som driftstekniker på Mittskåne vatten för att byta vattenmätare, säger han med ett leende.

Under hösten ska han fortsätta sin praktik hos bland andra Drivhuset och Midgårds förskola och det tror han också kommer att bli lärorikt:
– Att få denna förståelse är inte bara bra för oss som fattar beslut, personalen jag träffar får också insikt i hur kommunen styrs. Det tror jag är mycket viktigt för alla parter, säger Johan Svahnberg.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.