Problem med trygghetslarm

Just nu är det problem med trygghetslarmen som gör att det är fördröjda svarstider. Höörs kommun ser allvarligt på saken och försöker nu minimera de eventuella problem som kan uppstå för användarna.

Det är för närvarande svårare för personer med trygghetslarm i ordinärt boende att nå fram till larmcentralen. När en användare trycker på knappen till trygghetslarm ska det i normala fall ta 30 sekunder för ett trygghetslarm att nå hemtjänstepersonlen. Sedan i onsdags förra veckan, då leverantören Tunstall bytte kundportal, har det varit problem för larmen att nå larmcentralen och hemtjänsten. Svarstiden har förlängts med uppåt sju minuter, men det finns fall där det tagit upp till fjorton timmar innan larmet nått fram.

Det är inte acceptabelt med långa svarstider på trygghetslarm. Lyckligtvis har de förlängda svarstiderna inte resulterat i något allvarligt än, men vi ser ytterst allvarligt på problemet, säger Ewa Näslund, socialchef för Höörs kommun.

Cirka 415 användare av trygghetslarm i Höörs kommun

Totalt är det cirka 415 personer i Höörs kommun som i dagsläget har trygghetslarm. Kommunen försöker att lösa situationen på bästa möjliga sätt fram till dess att leverantören har åtgärdat problemen.

Hemtjänstpersonalen ringer just nu till användare med trygghetslarm för att höra med dem hur det går. Vi försöker också att åka ut och fysiskt titta till användarna. Fokus ligger på att i första hand kontakta de som brukar larma, säger Ewa Näslund.

De användare som drabbas av allvarliga och livshotande skador ska som vanligt ringa SOS Alarm på 112. Användare som behöver sjukvårdsrådgivning ringer till 1177.

Höörs kommun har haft kontakt med Tunstall, som är vår leverantör av trygghetslarm, och de arbetar med att åtgärda driftstörningen.

Fakta om trygghetslarm

Trygghetslarm är en tjänst som användare kan ha i sitt hem för att kalla på stöd vid oförutsedda situationer. När en användare trycker på larmet får de kontakt med personal dygnet runt som kan ge stöd. Trygghetslarm finns som ett armband eller ett halsband med knapp.

När en användare trycker på larmknappen går en signal direkt till larmcentralen och de kan prata med larmcentralens personal via trygghetslarmets inbyggda högtalare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.