Projekt hjälper personer närmare arbete

Ett nytt projekt med målet att få fler personer att komma närmare arbetsmarknaden har dragit igång i Höörs kommun. Projektet medfinansieras av Europeiska unionen, via europeiska socialfonden (ESF).

– Det känns otroligt bra när människor som man arbetat med får ett arbete, säger Susanne Persson, projektledare Care Höör, arbetsmarknadsenheten.

Nyligen startade ESF-projektet ISA (introduktion, språk, arbetsliv) med plats för sammanlagt 70 personer fördelade över en treårsperiod. Deltagarna kommer att erbjudas olika typer av aktiviteter, bland annat odlingsaktiviteter, digital träning, kreativt skapande, språkträning och jobbsöksträning. Syftet med aktiviteterna är att deltagarna ska göra en stegförflyttning för att komma närmre arbete eller studier.
Målgruppen för projektet är sjukskrivna, långtidsarbetslösa, ungdomar och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Höörs kommun har haft liknande projekt tidigare, senast var det projektet DAN (digitalisering, aktivering och nätverkande).
– I det nya projektet sänker vi trösklarna, det görs bland annat eftersom vi ser det behovet hos människor, säger Susanne Persson.

Kartlägger deltagares erfarenheter

Deltagarna i projektet anvisas genom social sektor i Höörs kommun och Försäkringskassan. Projektmedarbetarna börjar med att göra en kartläggning av deltagarnas kunskaper och erfarenheter för att på så sätt anpassa innehållet efter dem.
– Deltagarna får individuella scheman eftersom de har väldigt olika bakgrund. Vissa individer har mer resurser och andra har mindre resurser, det måste vi ta hänsyn till och planera för i projektet, säger Susanne Persson.
Susanne Persson har arbetat med den här typen av verksamhet i tolv år.
– Det känns otroligt bra när människor får arbete men också när människor utvecklas och man ser att någon behärskar en ny färdighet, det är väldigt spännande, säger hon.

Övar digitala färdigheter

I vissa av aktiviteterna kommer deltagarna att erbjudas coachade samtal. Just odlingsaktiviteterna tycker Susanne Persson är bra ur flera perspektiv eftersom det kombinerar både hälsa, språk och utveckling.
– Sen kommer vi så klart även ha lärtillfällen där deltagarna övar på sina digitala färdigheter. Många lever idag i ett digitalt utanförskap, då står man långt ifrån det digitala samhället. Vi vill erbjuda bra och handfasta aktiviteter som hjälper deltagarna framåt i sin utveckling, säger Susanne Persson.
Vid projektets start har nio deltagare anmälts till projektet. Har du frågor om projektet eller hur du går till väga för att delta? Mejla susanne.persson@hoor.se

Två personer flyttar bord, en person rengör en whiteboardtavla och en person sitter vid en bärbar dator.
Lokalen där deltagarna i ISA-projektet kommer att tillbringa en hel del tid gjordes i ordning av projektmedarbetarna.

Fakta om projektet

ISA (Introduktion, språk och arbetsliv) medfinansieras av Europeiska unionen. Målet med projektet är att kvinnor och män som, av olika anledningar, står långt ifrån arbetsmarknaden ska göra en stegförflyttning mot varaktig egenförsörjning vilket kan innebära studier eller arbete. Under projektet erbjuds deltagarna aktiviteter så som språkträning, hälsofrämjande insatser, digital träning, jobbsöksträning, vistelse i naturen med mera.
Som ett led i projektet utökas även samverkan mellan Höörs kommuns arbetsmarknadsenhet, social sektor och Försäkringskassan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.