Reducerad verksamhet hemsjukvård i sommar

Under sommaren 2019 kan det förekomma längre väntetider när det gäller inskrivning av nya patienter för hemsjukvård, för att få hjälpmedel och rehabilitering.

Orsak är den stora bristen på hälso- och sjukvårdspersonal samt svårigheter att rekrytera. Det är främst sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som kommer att ha minimerade resurser. Hemtagning från sjukhus kommer att prioriteras och allmän prioritetsordning kommer att gälla.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.