Reducerad verksamhet i sommar

Under sommaren,12 juni-31 augusti, kan det förekomma längre väntetider då vi drar ner verksamheten inom hemsjukvård, äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS.

Distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter kommer att ha begränsning eller fördröjning av sina insatser. Vilket gör att det kan förekomma längre väntetider i samband med till exempel provtagning och inskrivning av nya hemsjukvårdspatienter.

Även handläggningstiderna för bistånd gällande bland annat hemtjänst och serviceinsatser, enligt Socialtjänstlagen och LSS, förväntas bli längre även om det handläggs så skyndsamt som möjligt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.