Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu öppnar myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Med ett enkelt formulär kan du som brunnsägare registrera din brunn för att ge ditt dricksvatten ett bättre skydd.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan se din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som skulle kunna påverka din brunn.
  • Räddningstjänstens möjligheter att skydda din brunn, i samband med exempelvis en miljöolycka i området, ökar om den är registrerad.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Enkelt formulär med GPS funktion

Du kan registrera din brunn hos SGU genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben Formuläret går även utmärkt att använda i en smartphone eller Ipad med GPS, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS:en.

Är din brunn redan registrerad?

Borrfirmor kan lämna in uppgifter till brunnsarkivet varför din brunn kanske redan finns registrerad. I SGU’s kartvisare hittar du i så fall information om brunnen.

Är det något i informationen som är fel eller läget inte är rätt kan du använda e-formuläret för att uppdatera informationen.

Till sidan Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.