Resvaneundersökning pågår

Just nu genomförs Skånes största resvaneundersökning. Om du fått enkäten i din brevlåda vill vi be dig att delta. Ju fler svar desto bättre blir undersökningen.

Det är Region Skåne som tillsammans med kommunerna skickat ut en enkät till 113 000 slumpvis utvalda skåningar. I Höörs kommun har den skickats till 1464 personer. Undersökningen är utformad som en resedagbok för en dag.

Förbättra framtidens resande

Ur en resvaneundersökning går det bland annat att se hur många som går, cyklar, kör bil eller åker kollektivt och i vilka ärenden. Det ger en viktig bild av nuläget och hjälper till att skapa ännu bättre förutsättningar att resa smidigt i framtiden. Resultatet kommer att följas upp både på kommunnivå och för Skåne som helhet.

Tredje gången

Undersökningen är den tredje som gjorts om resvanorna i Skåne. De två tidigare genomfördes 2007 och 2013. Bakom undersökningen står Region Skåne, Trafikverket och Skånes kommuner. Region Skåne ansvarar för kollektivtrafiken och den regionala planeringen i Skåne.

Se resvaneundersökningen från 2013 på Utveckling Skånes hemsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.