Riksväg 13 vid Kvarnbäck avstängd vecka 48

Mellan måndag 25 november och fredag 29 november stänger Trafikverket av riksväg 13 för passerande fordonstrafik. Avstängningen gäller i korsningen mot Kvarnbäcksvägen och väg 1323 mot Skånes djurpark på grund av grävningsarbeten för vatten och avlopp i riksväg 13.

För de bilar som ska passera riksväg 13 genom Höör sker trafikomledning på Maglasätevägen och Bangårdsgatan. Orange skyltar visar vilken väg du kan köra. Gående och cyklister kommer att kunna passera arbetsområdet med en viss begränsning i framkomligheten.

Omledning av trafik via Långstorp och Vaxsjön

Väg 1323 mot Skånes djurpark kommer att stängas för genomfart för fordonstrafik i korsningen med riksväg 13. En omledning av fordonstrafiken sker upp om Långstorp och Vaxsjön och tillbaka mot väg 13 på Frostavallsvägen, väg 1321. Orange skyltar visar vilken väg du kan köra. Gående och cyklister kommer att kunna använda gång- och cykelvägen mot Skånes Djurpark.

Trafik till Holma förskola

Om du ska tar dig till Holma förskola med bil och behöver passera korsningen riksväg 13 och Kvarnbäcksvägen så är korsningen stängd för fordonstrafik under arbetena. Du får därför välja annan väg, det vill säga följa orange skyltning för trafikomledning som blir i enlighet med kartan. Däremot kan du passera till fots eller med cykel, på din väg till förskolan, och korsa riksväg 13 förbi arbetsområdet, men med viss begränsning i framkomligheten.

Boende på Kvarnbäcksområdet

Boende som använder Kvarnbäcksvägen som in- och utfart till riksväg 13 kommer under arbetena kunna göra detta men med viss begränsning i framkomligheten.

Busslinje 441

Under perioden kommer det även att förekomma störningar på linjetrafiken på buss 441. På grund av trafikavstängningen på väg 13 kommer bussarna att behöva köra via Maglasätevägen, väg 13 och väg 1321 för att sedan vända vid Skånes djurpark. Det innebär att hållplatserna vid Holma och Jularp kommer att vara stängda under denna period.

Vi beklagar de problem detta orsakar men gör vårt bästa för att bli klara med arbetena så fort som möjligt!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.