Robot hjälper till att granska biståndsansökningar

I augusti började Höörs kommun automatisera en del av handläggningen av ekonomiskt bistånd med hjälp av en mjukvarurobot.

Det handlar om att vi har fått hjälp av en RPA (Robotic Process Automation). Roboten gör de administrativa kontrollerna som våra handläggare för ekonomiskt bistånd tidigare har gjort manuellt, berättar Stina Hasselblad, systemförvaltare på sociala sektorn.

När en kommuninvånare ansöker om ekonomiskt bistånd så skickar hen in handlingar som styrker vilka utgifter hen har för att klara vardagen. Som en del av processen att bevilja ekonomiskt bistånd samlar handläggaren även in information från andra myndigheter.

Vårt mål är att kommuninvånare ska känna sig trygga med att skattepengarna används på rätt sätt. Automatiseringen gör att det blir lättare att se till att rätt person får rätt summa, säger Karin Frank, enhetschef på sociala sektorn.

Roboten utför nu en del av arbetet som handläggaren skulle ha gjort. Resultatet på längre sikt: snabbare handläggning av ansökningar och mer tid för handläggare att arbeta med att de sökande ska uppnå självförsörjning.

Automatiseringsprocessen används vid löpande digitala ansökningar – ju fler som ansöker digitalt desto effektivare process. Höörs kommun har en e-tjänst som kommuninvånare kan använda sig av för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Även e-tjänsten har fått några förbättringar – det går nu att skicka in handlingar i andra format än pdf-filer. Sedan tidigare går det även att följa sin ansökan och kommunicera med sin handläggare när man har loggat in i e-tjänsten.

Unik process säkerställer att rätt summa betalas ut

Handläggaren upprättar en individuell referensram för varje sökande.  Mjukvaruroboten hämtar uppgifter som de sökande har skickat med i ansökningen, gör en kontroll mot andra myndigheter och handläggarens referensram. Efter det sammanställer den en rapport som handläggaren använder som underlag vid beslut om ekonomiskt bistånd.

Fördelen med mjukvaruroboten är att den klarar av att hantera många fler ansökningar än handläggare gör under samma tid. Att använda roboten gör att man även säkrar kvaliteten på handläggningen genom att kringgå den mänskliga faktorn som kan leda till att man missar något moment, säger Stina Hasselblad.

Handläggare involverade i processen

Försörjningsstödshandläggarna i Höörs kommun har varit väldigt involverade och engagerade i processen. De har fått komma med synpunkter på hur Höörs kommun ska arbeta med mjukvaruroboten.

Vi har hela tiden arbetat i dialog med våra handläggare. Mjukvaruroboten gör att våra handläggare får mer tid över att arbeta nära medborgarna– målet är att ha mer tid att hjälpa våra kommuninvånare att bli självförsörjande, säger Karin Frank, enhetschef på sociala sektorn.

Automatisering av handläggningen av ekonomiskt bistånd har använts under längre tid av andra kommuner. Kommunerna har då valt att använda mjukvaruroboten på olika sätt. Höörs kommuns försörjningsstödshandläggare har valt att göra en individuell ram för varje sökande som mjukvaruroboten stämmer av mot innan den genererar en rapport som används som underlag när handläggarna fattar beslutet.

Det har varit utvecklande att arbeta så nära försörjningsstödshandläggarna i projektet. Vi har alla haft chans att lära oss av varandra. Vi har även haft tätt samarbete med Hörbys kommun som har genomfört projektet samtidigt som oss. Det har gjort att vi har inspirerats och kommit fram till ett arbetssätt som är till nytta både för våra handläggare och kommuninvånarna i Höörs kommun, säger Stina Hasselblad, systemförvaltare på sociala sektorn.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.