Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Säkrare läkemedelshantering i hemsjukvården

Höörs kommun inför digitala läkemedelsskåp för att göra läkemedelshantering tryggare och säkrare.

Den som är inskriven i hemsjukvården och har hjälp med sina läkemedel kommer att få hem ett skåp antingen i oktober eller i november. Det digitala läkemedelsskåpet innebär att den läkemedelshantering som hemsjukvården ansvarar för kvalitetssäkras.

Detta gäller angående läkemedelsskåp:

  • De tillhör kommunen vilket innebär att det är kostnadsfritt för den som har hemsjukvård men kommer dock att återtas till kommunen den dag behovet inte längre finns.
  • Skåpet har ett digitalt lås så att endast den personal som är behörig kan öppna skåpet. När personal öppnar skåpet sker en digital loggning. Detta betyder att en spårbarhet finns, det vill säga att det går att få fram vem som öppnat skåpet och vid vilken tidpunkt.
  • För den som har hemsjukvård är läkemedelsskåpet en förutsättning för att kunna få hjälp med sina läkemedel på ett tryggt och säkert sätt. Framöver är det ett krav att ha ett skåp för att kunna få hemsjukvård med läkemedelshantering.
  • Skåpet monteras inte fast så inget blir skadat i hemmet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.